Despre frumusețea și utilitatea cărții. A fost editat și lansat Dicționarul
explicativ al limbii române actuale (cu sinonime, antonime, paronime,
exemple) în patru volume

Adrian DUPU, Secretar de Stat al DRRM: „Comunitatea noastră de interese este de a
promova limba, cultura, istoria română în Republica Moldova și asta facem astăzi în cele
două publicații – promovăm istoria ca parte a istoriei noastre comunie și promovăm limba,
dacă tot zicem că o iubim. Prietenia dintre USM și DRRM a avut drept rezultat o serie de
proiecte serioase, proiecte de durată și sper ca, în noul an, să colaborăm la fel de bine ca și
până acum”

Dr. Igor ȘAROV, rector USM: „Lucruri foarte complicate, dar nu și imposibile. Să îndrăzniți
sa veniți și în continuare cu idei de noi proiecte… La noi, la Universitate, nu se spune „eu”,
la noi, la Universitate, pe primul loc este „noi”

Dintre lucrurile esențiale despre care am crede și ne-am dori să ne facă mai înțelepți se remarcă
cărțile pe care le citim și oamenii pe care-i întâlnim. Evenimentul găzduit, la 12 decembrie 2022,
de Aula Regina Maria de la Universitatea de Stat a Moldovei, se pare că a armonizat frumos și
elevat ambele demersuri, or, cele mai frumoase evenimente, tindem să credem, că sunt totuși
cele despre cărți sau dedicate cărților.
Vorbim de lansarea Dicționarului explicativ al limbii române actuale (cu sinonime, antonime,
paronime, exemple) în patru volume. Noutatea editorială de proporții în domeniul umanistic,
semnalată acum câteva zile, a constituit o reală bucurie pentru autori, editori, dar și cei care erau
în așteptarea, de ceva timp, a acestui produs științific. Autorii Dicționarului: Bahnaru Vasile,
Botnaru Liliana, Căruntu-Caraman Livia, Molea Viorica, Onofraș Maria, Pahomi Tamara,
Sclifos Valeriu, Vrabie Lidia, Vulpe Ana, coordonator: Ana Vulpe, lucrarea a apărut la Editura
„Știința”, 2022.
În cadrul evenimentului a fost lansată și Revistei de Istorie a Moldovei (nr. 1-2, 3-4, 2022). Cele
două publicații sunt rezultatul implementării proiectelor pentru editarea Dicționarului explicativ
al limbii române actuale și elaborarea „Revista de Istorie a Moldovei”, editate cu suportul oferit
de Guvernul României.
La evenimentul de lansare au participat rectorul USM, dr. Igor Șarov și prorectorul, dr.hab.
Aurelia Hanganu, reprezentanți ai comunității academice universitare, Institutului de Filologie
Română, Institutului de Istorie, cordonatorul proiectului, dr. Ana Vulpe și echipa de autori,
dr.hab., Victor Juc, președintele Consiliului directorilor institutelor de cercetare, director al
Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice.
Evenimentul a fost prezidat de rectorul USM, dr. Igor Șarov, dl Adrian Dupu, Secretar de Stat,
DRRM, directorul Institutului de Istorie, dr.hab. Gheorghe Cojocaru și directorul Institutului de
Filologie Română „B.P.Hasdeu”, dr.hab. Nina Corcinschi, fiind si pe post de moderator al
evenimentului de lansare. Manifestarea l-a avut drept invitat de onoare pe dl Adrian Dupu,
Secretar de Stat al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM).
Directorul Institutului de Filologie Română „B.P.Hașdeu”, dr.hab. Nina Corcinschi a remarcat în
discursul său inaugural, că un institut de cercetare se remarcă și este util nu prin cărți de duzină,
dar prin proiecte magistrale, care să ajungă la cititori, în școală, la universitate. „Unul din
proiectele magistrale este și acest Dicționarul explicativ al limbii române actuale (cu sinonime,

antonime, paronime, exemple) în 4 volume. Știu cât de mult au muncit colegii mei de la institut
pentru elaborarea acestui dicționar de 2000 de pagini”, a menționat directorul Institutului,
felicitând și mulțumind, deopotrivă, autorilor, colegilor de la institut, pentru realizarea cu success
a acestui proiect ambițios. Dna Corcinschi a exprimat gratitidine rectorului USM, dr. Igor Șarov
pentru receptivitate, sprijin și îndemnul de a participa la scrierea proiectului, precum și dnei
prorector USM, dr.hab. Aurelia Hanganu care s-a implicat cu toată priceperea și determinarea în
realizarea obiectivului propus. Cu titlu special, directorul Institutului a exprimat recunoștință si
pretuire dlui Adrian Dupu, Secretar de Stat al DRRM, care a contribuit esențialmente, prin
suportul instituției Guvernului Român, pe care o reprezintă, realizarea unui vis de mai mulți ani.
„Lucruri foarte complicate, dar nu și imposibile”, avea să spună rectorul USM, dr. Igor Șarov,
felicitând echipele care au participat la realizarea acestui obiectiv, conduse de dna dr.hab. Nina
Corchinschi și dna dr. Ana Vulpe, precum și de dl director al Institutului de Istorie, dr.hab.
Gheorghe Cojocaru și dna dr. Silvia Corlăteanu-Granciuc, secretar științific, pentru munca
enormă depusă. „Să îndrăzniți sa veniți și în continuare cu idei de noi proiecte. La noi, la
Universitate, nu se spune „eu”, la noi, la Universitate, pe primul loc este „noi”, a relevat rectorul
Igor Șarov, acesta sugerând a fi și un mesaj de încurajare, de bun venit în marea familie
universitară pentru institutele de cercetare.
Adrian Dupu, Secretar de Stat, DRRM, a menționat că Dicționarul și Revista de Istorie a
Moldovei reprezintă doar două dintre multele proiecte în cadrul acestei relații de prietenie între
Departament și Universitate. „Mă uit că la cuvântul „prietenie”, printre altele, scrie: „legătură de
colaborare bazată pe comunitatea de interese și de aspirații”. Și cred că dicționarul ne dă
dreptate. Comunitatea noastră de interese este de a promova limba, cultura, istoria română în
Republica Moldova și asta facem astăzi în cele două publicații – promovăm istoria ca parte a
istoriei noastre comunie și promovăm limba, dacă tot zicem că o iubim. Prietenia dintre USM și
DRRM a avut drept rezultat o serie de proiecte serioase, proiecte de durată și sper ca, în noul an,
să colaborăm la fel de bine ca și până acum”, a relevat Secretarul de Stat al DRRM, Adrian
Dupu.
În context, directorului Institutului de Istorie, dr.hab. Gheorghe Cojocaru a remarcat că
Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova a venit ca o salvare pentru susținerea
acestor proiecte. Dl director a specificat că doar grație finanțării DRRM, a Guvernului României,
a fost posibilă realizarea acestor importante lucrări.
Cu detalii asupra conținutului, importanței și impactului Dicționarului explicativ al limbii
române actuale a venit coordonatoarea acetuia, dr. Ana Vulpe. Filologul a menționat că
Dicționarul este o lucrare de proporții, ce include peste 60.000 de cuvinte, locuțiuni și expresii,
actualizată la realitatea limbii. „Sub aspectul neologizării vocabularului, dicționarul cuprinde un
număr apreciabil de cuvinte care au apărut în ultimii ani şi care se bucură de o mare circulaţie.
Totodată, dicționarul poate fi considerat unul de tip bibliotecă, întrucât cuprinde informație
variată. Astfel, pe lângă partea de bază – cea explicativă – articolul lexicografic mai cuprinde
recomandări de pronunție, de silabație, de ortografie, de corectitudine, dificultăți morfologice,
variante, etimologie, mărci stilistice, domeniale etc.” De asemenea, coordonatoarea Ana Vulpe a
specificat că lucrarea este esențială pentru însușirea limbii române corecte, actualizate,
constituind un material didactic valoros în procesul de predare, de studiere, de însuşire şi de
utilizare a limbii române. Vor avea în calitate de destinatar în egală măsură atât specialiştii
(lexicologi, lexicografi, cadre didactice, cercetători științifici etc.), cât şi publicul larg, în special
elevii, studenții, tineretul studios, care sunt foarte receptivi la tot ce e nou în societate, inclusiv în
limbă.

Cât despre autorii dicționarului elaborat și propus spre editare, dna dr. Ana Vulpe a remarcat că
au o pregătire temeinică în domeniu, sunt specialiștii ce activează în cadrul Institutului de
Filologie Română „B.P..Hasdeu” de mai mulți ani, majoritatea având o bogată experiență în
domeniul elaborării de dicţionare și numeroase publicaţii, dar și tinerii cercetători cu mai puțină
experiență lexicografică, dar cu mare dorință, răbdare și implicare în elaborarea unor atare
lucrări.
În cadrul evenimentului de lansare a luat cuvântul și dr.hab. Eugenia Mincu, care a menționat
valoarea și utilitatea Dicționarului, precizând că utilizatorii vor beneficia de un instrument de
lucru foarte prețios.
Potrivit prorectorului USM, dr.hab. Aurelia Hanganu, lucrarea a apărut grație implementării
proiectului „Editarea dicționarului explicativ al limbii române actuale”, cu sprijinul financiar al
Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) – https://drrm.gov.ro/w/ ,
acordat în baza contractului de finanțare nerambursabilă, semnat de rectorul USM, dr. Igor Șarov
și Secretarul de Stat al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova, Adrian Dupu, la
31 august 2022 https://drrm.gov.ro/…/secretarul-de-stat-adrian-dupu…/
Prorectorul USM a subliniat că acesta este, de fapt, primul proiect al unui institut de cercetare,
implementat de către Universitatea de Stat din Moldova, de la momentul fuzionării institutelor
de cercetare cu USM. Totodată, dna Aurelia Hanganu a specificat că, chiar de la momentul
anunțării fuzionării, rectorul USM, dr. Igor Șarov, a îndemnat institutele de cercetare să depună
propuneri de proiecte împreuna cu USM, asigurând co-finanțarea din partea USM. Astăzi se
poate vorbi deja de apariția editorială realizată ca urmare a finalizării unui proiect de susținere a
științei în domeniul umanistic.

Eugenia Tofan

By ifr

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *