Funcții vacante

CONDIȚIILE DE ANGAJARE ȘI DE PROMOVARE A PERSONALULUI ȘTIINȚIFIC

( se vor aplica condițiile art. 105 din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, nr. 259-XV din 15.07.2004 cu modificările din 23.02.2018, MO nr. 58-66/131):

a. Pentru ocuparea funcţiei de cercetător ştiinţific stagiar sunt necesare studii superioare de masterat şi aptitudini de cercetare.

b. Pentru ocuparea funcţiei de cercetător ştiinţific, pe lângă întrunirea cerinţelor specificate la aliniatul anterior, candidatul trebuie să prezinte publicaţiile în revistele ştiinţifice de specialitate.

c. Pentru ocuparea funcţiei de cercetător ştiinţific superior, candidatul trebuie să posede titlul ştiinţific de doctor sau doctor habilitat în profilul postului, vechime în muncă în domeniile cercetării şi inovării de cel puţin 3 ani, să prezinte publicaţii în revistele ştiinţifice naţionale şi/sau internaţionale de specialitate.

d. Pentru ocuparea funcţiei de cercetător ştiinţific coordonator, candidatul trebuie să posede titlul ştiinţific de doctor sau doctor habilitat în profilul postului, vechime în muncă în domeniile cercetării şi inovării de cel puţin 5 ani, să prezinte publicaţii de valoare în revistele ştiinţifice naţionale şi/sau internaţionale de specialitate.

e. Pentru ocuparea funcţiei de cercetător ştiinţific principal sunt necesare: titlu ştiinţific de doctor habilitat în profilul postului sau titlu ştiinţifico-didactic de profesor universitar şi/sau de profesor cercetător, vechime în muncă în domeniile cercetării şi inovării de cel puţin 10 ani și să prezinte publicaţii de valoare în revistele ştiinţifice naţionale şi/sau internaţionale de specialitate. 

f. Pentru ocuparea funcţiei de consultant ştiinţific sunt necesare: titlu de membru titular sau de membru corespondent al Academiei de Ştiinţe şi/sau titlu ştiinţific de doctor habilitat, titlu ştiinţifico-didactic de profesor universitar şi/sau de profesor cercetător, vechime în muncă de cel puţin 30 de ani, 25 din care în domeniile cercetării şi inovării şi/sau în sfera ştiinţifico-didactică, limita de vârstă de pensionare stabilită de legislaţia în vigoare, precum şi publicaţii în revistele ştiinţifice naţionale şi/sau internaţionale de specialitate.

Angajații pot evolua de la funcția minimă de cercetător asistent la cea maximă (cercetător științific principal) în funcție de rezultatele evaluării. https://old.ifr.md/doc/Regulament_%20evaluare_aprobat.pdf

Recrutarea personalului științific se face în baza următoarelor principii stipulate în Politica de recrutare:

a) principiul transparenței (accesul la informații);

b) principiul egalității de șanse (selecție obiectivă);

c) principiul evaluării meritelor (evaluarea experienței candidaților);

d) principiul nondiscriminării (evitarea formelor de discriminare: gen, etnie, statut social, confesiune etc. Principiul respectiv va încuraja angajarea candidaților externi);

e) principiul evitării conflictului de interese (respectarea Codului și a Regulamentului de etică și deontologie profesională ale Institutului);

f) principiul confidențialității datelor cu caracter personal etc.

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110232&lang=ro