Conducerea

DIRECTOR

Nina CORCINSCHI,

dr. hab., conf. univ.

Telefon: 022 73 96 54

E-mail: [email protected] 

SECRETAR ŞTIINŢIFIC

Viorica RĂILEANU,

dr., conf. cerc.

Telefon: 022 73 74 37

E-mail: [email protected]

Consiliul științific provizoriu

al Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

Nina CORCINSCHI, dr. hab., director al IFR „B.P.-Hasdeu”, preşedinte al Consiliului ştiinţific

Viorica RĂILEANU, dr., secretar al științific al IFR „B.P.-Hasdeu”, secretar al Consiliului ştiinţific

Acad. Mihai CIMPOI, dr. hab., membru al Consiliului ştiinţific

Liliana BOTNARI, dr., director al Centrului de Lingvistică, membru al Consiliului ştiinţific

Galina ANIȚOI, dr., director al Centrului de Literatură și Folclor, membru al Consiliului ştiinţific

Eugenia MINCU, dr., director al Centrului de Terminologie, membru al Consiliului ştiinţific

Ion BĂRBUŢĂ, dr., responsabil al Sectorului de gramatică, membru al Consiliului ştiinţific

Ana VULPE, dr., responsabil al Sectorului de lexicologie și lexicografie, membru al Consiliului ştiinţific

Angela SAVIN, dr. hab., responsabil al Sectorului de istorie a limbii, dialectologie și onomastică, membru al Consiliului ştiinţific

Inga DRUȚĂ, dr. hab., responsabil al Sectorului de standardizare și unificare a terminologiilor tehnico-științifice, membru al Consiliului ştiinţific

Ion PLĂMĂDEALĂ, dr. hab., responsabil al Sectorului de teorie și metodologie literară, membru al Consiliului ştiinţific

Mariana COCIERU, dr., responsabil al Sectorului de folclor, membru al Consiliului ştiinţific

Galaction VEREBCEANU, dr., președintele Comitetului sindical, membru al Consiliului ştiinţific

Vasile BAHNARU, dr. hab., membru al Consiliului ştiinţific

Elena CONSTANTINOVICI, dr. hab., membru al Consiliului ştiinţific

Vasile PAVEL, dr. hab., membru al Consiliului ştiinţific

Andrei ŢURCANU, dr. hab., membru al Consiliului ştiinţific

Iulian FILIP, dr., membru al Consiliului ştiinţific