Conducerea

Director   
Nina CORCINSCHI, dr. hab.,conf. univ.Telefon: 022 23 77 52E-mail:
ninacorcinschi@gmail.com 
   
Director adjunct  
Eugenia MINCU, dr. hab.Telefon: 022 27 21 50E-mail:
jana_mincu@yahoo.fr
   
Secretar ştiinţific  
Viorica RĂILEANU, dr.Telefon: 022 27 24 20E-mail:
viorica.razvant@gmail.com

Consiliul ştiinţific provizoriu

al Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

Nr.Numele şi prenumele, titlul şt.
 
1.                    Nina CORCINSCHI, dr. hab., directorul IFR „B.P.-Hasdeu”, preşedinte al Consiliului ştiinţific
 
2.                    Viorica RĂILEANU, dr., secretarul științific al IFR „B.P.-Hasdeu”, secretar al Consiliului ştiinţific
 
3.                    Eugenia MINCU, dr. hab., vicedirectorul IFR „B.P.-Hasdeu”, membru al Consiliului ştiinţific
4.                    Acad.Mihai CIMPOI, dr. hab., responsabil al  Sectorului de literatură română premodernă și modernă, membru al Consiliului Ştiinţific
5.                    Olga DUHLICHER, dr., reprezentant al MECC, membru al Consiliului ştiinţific
6.                    Liliana BOTNARI, dr., directorul Centrului de Lingvistică, membru al Consiliului ştiinţific
7.                    Olesea GÎRLEA, dr., directorul Centrului de Literatură și Folclor, membru al Consiliului ştiinţific
8.                    Dorina MACOVEI, dr., directorul Centrului de Terminologie, membru al Consiliului ştiinţific
9.                    Vasile BAHNARU, dr. hab., responsabil al  Sectorului de cultivare a limbii, membru al Consiliului ştiinţific
10.                Ion BĂRBUŢĂ, dr., responsabil al Sectorului de gramatică, membru al Consiliului ştiinţific
11.                Inga DRUȚĂ, dr. hab., responsabil al Sectorului de standardizare și unificare a terminologiilor tehnico-științifice, membru al Consiliului ştiinţific
12.                Ion PLĂMĂDEALĂ, dr. hab., responsabil al Sectorului de teorie și metodologie literară, membru al Consiliului ştiinţific
13.                Angela SAVIN, dr. hab., responsabil al Sectorului de istorie a limbii, dialectologie și onomastică,  membru al Consiliului ştiinţific
14.                Andrei ŢURCANU, dr. hab., responsabil al Sectorului de literatură contemporană, membru al Consiliului ştiinţific
15.                Ana VULPE, dr., responsabil al  Sectorului de lexicologie și lexicografie, membru al Consiliului ştiinţific
16.                Galaction VEREBCEANU, dr., președintele Comitetului sindical, membru al Consiliului ştiinţific
17.                Elena CONSTANTINOVICI, dr. hab., consultant științific, membru al Consiliului ştiinţific
18.                Vasile PAVEL, dr. hab., consultant științific, membru al Consiliului ştiinţific
19.                Mariana COCIERU, dr., responsabil al Sectorului de folclor, membru al Consiliului ştiinţific
20.                Iulian FILIP, dr., cercetător ştiinţific superior,  membru al Consiliului ştiinţific