Internaționale

AGENȚIA UNIVERSITARĂ FRANCOFONĂ (AUF)

Agenția Universitară Francofonă (Agence Universitaire de la Francophonie – AUF) reunește 1007 universități, colegii, rețele universitare și centre de cercetare științifică din 119 țări. Fondată cu 60 de ani în urmă, AUF este una dintre cele mai mari asociații de instituții de învățământ superior și de cercetare din lume. Este, de asemenea, pivotul învățământului superior și al cercetării, care pune în aplicare, în domeniul său de competență, rezoluțiile adoptate de statele membre ale organizației Sommet de la Francophonie.

Fiind un partener de încredere al instituților membre, respectând diversitatea culturilor și a limbilor, misiunea agenției este de a acționa pentru o francofonie universitară angajată în dezvoltarea economică și culturală a societăților. Astfel, AUF propune multiple programe de cooperare vizând în special susținerea cercetării și a învățământului în limbă franceză, care contribuie la construirea și la consolidarea unui spațiu științific francofon, care favorizează cooperarea științifică, promovează cercetarea și excelența etc.

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” a aderat la AUF în 2019 ca membru titular și a demonstrat o continuă preocupare pentru ameliorarea calității cercetării științifice prin depunerea proiectelor în cadrul apelurilor și prin participarea activă la evenimentele organizate de AUF.

Astfel, putem menționa următoarele proiecte:

La fortification des capacités de recherche interdisciplinaire du patrimoine culturel-linguistique.

Formation pour assurer une gestion efficace des ressources humaines dans un institut de recherche.

Les conséquences du Covid-19 dans les milieux éducatif, scientifique et culturel-artistique de la République de Moldavie. Possibilités de résolution de la crise pandémique.