Conferinţa ştiinţifică Galaction Verebceanu – 70 de ani de la naștere

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC Vă invită să participaţi la Conferinţa ştiinţifică Galaction Verebceanu – 70 de ani de la naștere. 

Conferinţa va avea loc luni, 19 iulie 2021, ora 1000, pe platforma Zoom.

Citește mai departe...

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” anunță cu mare regret plecarea dintre noi a scriitorului și criticului literar Ion CIOCANU, doctor habilitat în filologie

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” anunță cu mare  regret plecarea dintre noi a scriitorului și criticului literar Ion CIOCANU, doctor habilitat în filologie, cercetător ştiinţific principal la Sectorul de Literatură Contemporană.

Ion Ciocanu și-a dedicat întreaga viață cercetării filologice. A fost  un cercetător acribios al procesului românesc literar și lingvistic din R. Moldova. S-a manifestat drept un apărător fervent al adevărului științific privind limba și literatura română, a susținut cu tărie  cauza națională și prin tot ce a scris, s-a dovedit un model de verticalitate și curaj intelectual. Cărțile, articolele, luările de cuvânt ale lui Ion Ciocanu au contribuit în mod substantial la promovarea limbii române literare în mediul social din R. Moldova. Aflându-se în fruntea  Departamentului de Stat al Limbilor (1993 – 1994) și a Direcției Promovare a Limbii Oficiale și Control asupra Respectării Legislației Lingvistice din cadrul Departamentului Relații Interetnice și Funcționarea Limbilor (1998 – 2001), scriitorul a promovat consecvent principiile legii de funcționare a limbii române pe teritoriul R. Moldova.

Citește mai departe...

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ FILOLOGIA MODERNĂ: REALIZĂRI ŞI PERSPECTIVE ÎN CONTEXT EUROPEAN, EDIȚIA A XV-A

În contextul declarării anului 2021 – Anul Eugeniu Coşeriu în domeniul ştiinţei, ediţia a XV-a a Conferinței științifice internaționale Filologia modernă: realizări şi perspective în context european este dedicată reputatului lingvist român de proveniență basarabeană Eugeniu Coşeriu, care, pe 27 iulie, ar fi împlinit 100 de ani.

Citește mai departe...

   

Apariții în media  

   

Avizier  

Joi, 6 mai 2021, la ora 14.00, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC, la profilul 622. Literatură, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică.

Citește mai departe...

Marți, 19 ianuarie 2021, la ora 12:00, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC la profilul 622. Literatură, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică

Citește mai departe...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în filologie. Candidat: Alina PĂTRUNJEL. Conducător ştiinţific: Ion BĂRBUŢĂ, doctor în filologie, conferențiar cercetător. Consiliul ştiinţific specializat: D 621.05-109 din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”. Tema tezei: „Performarea actelor de vorbire în discurs”

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

No result...
   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015