Consultații Lingvistice

022 29 58 98

   

   

   

   

Colocviul științific naţional „Lecturi in memoriam acad. Silviu BEREJAN” (ediţia a IV-a)

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova Vă invită la ediţia a IV-a a Colocviului național Lecturi in memoriam acad. Silviu BEREJAN, care se va desfășura la 12 noiembrie 2019, în Sala Mică a Academiei de Ştiinţe a Moldovei (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1, et. II)

Citește mai departe...

Dumitru MATCOVSCHI – 80. In memoriam

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al Ministerului Educației Culturii și Cercetării împreună cu Academia de Științe a Moldovei Vă invită să participaţi la Conferinţa ştiinţifică Dumitru MATCOVSCHI – 80. In memoriam. Evenimentul este o comemorare a poetului, prozatorului, dramaturgului, publicistului, traducătorului, membrului titular al Academiei de Științe a Moldovei, editorului de reviste culturale – Dumitru MATCOVSCHI

Citește mai departe...

Dr. hab. Vasile BAHNARU, specialist notoriu în semasiologia, lexicologia şi istoria limbii române, a marcat 70 de ani de la naștere

Stimate Domn Vasile BAHNARU,

cu ocazia împlinirii a 70 de ani,Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

Vă aduce sincere urări de bine, sănătate, bucurie, fericire, prosperare, noi realizări și

 Vă mulțumește pentru dedicația și râvna cu care ați propagat adevărul științificși limba română!

Citește mai departe...

Colocviului național cu participare internațională FILOLOGIA MODERNĂ

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova Vă invită la ediţia a XIII-a a Colocviului național cu participare internațională FILOLOGIA MODERNĂ: Realizări şi perspective în context european, cu genericul Spiritus loci: interferențe, confluență, rezistență

Citește mai departe...

   

Noutăți  

Joi, 5 septembrie 2019, la ora 14:00, sala 408, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil al Institutului de Filologie Română Bogdan Petriceicu-Hasdeu al MECC, specialitățile: 622.03. Literatură română; 622.02. Teoria literaturii; 621.03. Folcloristică. 

Citește mai departe...

Joi, 22 august 2019, ora 14.00, în Sala 408, în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, va avea loc discuţia tezei de doctor în filologie, la specialitatea 621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie (limba română)

Citește mai departe...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor. Candidat: Miroslava LUCHIANCICOVA. Conducător ştiinţific: acad. Mihai CIMPOI. Consiliul ştiinţific specializat: D 622.01-73. Tema tezei: TRADUCEREA CA PARTE A PROCESULUI LITERAR: „LUCEAFĂRUL” ÎN SPAŢIUL RUS. Specialitatea: 622.01 – Literatura română

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015