Colectivul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” exprimă profundul regret în legătură cu trecerea în neființă a scriitorului și luptătorului anticomunist Paul Goma

Colectivul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” exprimă profundul regret în legătură cu trecerea în neființă a scriitorului și luptătorului anticomunist  Paul Goma. Autor a peste 40 de cărți, scriitorul basarabean, născut în satul Mana, Orhei, a fost purtătorul de cuvânt a idealurilor noastre de libertate și adevăr. Opera lui Paul Goma a făcut cunoscute lumii atrocitățile regimului comunist și tragica istorie a Basarabiei și a românilor basarabeni siliți să suporte vitregiile unei istorii ingrate impusă cu forța de către imperiul sovietic de la răsărit. Scrierile sale – romane, memorii, studii istorice, articole de presă – sunt  „armele” cu care scriitorul a înfruntat dictatura și s-a impus ca un incontestabil reper moral şi scriitoricesc.

Prin tot ce a scris și prin exemplul propriei vieți, Paul Goma rămâne o mare conștiință morală, o personalitate emblematică a literaturii și a luptei anticomuniste românești.

Dumnezeu să-l odihnească în pace! 

Citește mai departe...

Dispoziția nr. 10-a din 19.03.2020

Cu privire la activitatea Institutului de Filologie Română

„Bogdan Petriceicu-Hasdeu” în condițiile stării de urgență

În temeiul Ordinului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 320 din 16.03.2020 cu privire la activitatea organizațiilor de drept public din domeniile cercetării și inovării, Hotărârii Prezidiului Academiei de Științe a Moldovei, nr. 18 din 11.03.2020 cu privire la îndeplinirea Hotărârii Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică nr. 6 din 10.03.2020, Hotărârii Parlamentului Republicii Moldova nr. 55 din 17 martie 2020 privind declararea stării de urgență,și Dispoziția nr. 9-a din 16.03.2020 cu privire la activitatea Instituției Publice Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” în perioada 16-22 martie 2020

Citește mai departe...

DISPOZIȚIE: COVID-19

Conform Hotărârii nr. 6 din 10 martie 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică privind evoluția situației epidemiologice a infecției COVID-19. DISPUN:

1. În perioada 10-22 martie 2020, inclusiv, activitățile ce țin de funcționalitatea Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” precum și a subdiviziunilor sale, să fie realizate de la distanță.

2. Acțiunile preconizate pentru desfășurare în perioada menționată se amână.

3. Directorii de Secții și serviciul personal vor întreprinde acțiunile necesare pentru informarea tuturor angajaților cu prevederile prezentei Dispoziții.

4. În funcție de evoluția situației epidemiologice, termenul indicat va fi revizuit și adus la cunoștința tuturor angajaților.

 

Director,

Dr. hab. Nina CORCINSCHI

Citește mai departe...

Conferinţa ştiinţifică „In memoriam Lilia Hanganu: 65 de ani de la naștere”

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, în colaborare cu Direcția Cultură Drochia, Primăria satului Sofia și Gimnaziul „Viorel Cantemir”, Vă invită să participaţi la Conferinţa ştiinţifică „In memoriam Lilia Hanganu: 65 de ani de la naștere”

Citește mai departe...

   

Apariții în media  

   

Avizier  

Joi, 6 mai 2021, la ora 14.00, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC, la profilul 622. Literatură, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică.

Citește mai departe...

Marți, 19 ianuarie 2021, la ora 12:00, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC la profilul 622. Literatură, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică

Citește mai departe...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în filologie. Candidat: Alina PĂTRUNJEL. Conducător ştiinţific: Ion BĂRBUŢĂ, doctor în filologie, conferențiar cercetător. Consiliul ştiinţific specializat: D 621.05-109 din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”. Tema tezei: „Performarea actelor de vorbire în discurs”

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015