Colocviul cu participare internaţională FILOLOGIA MODERNĂ: Realizări şi perspective în context european, cu genericul PAUL GOMA In memoriam. Est-etica rezistenței prin adevăr

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC organizează în data de 6-7 octombrie 2020, ediția a XIV-a a Colocviului cu participare internaţională FILOLOGIA MODERNĂ: Realizări şi perspective în context european, cu genericul PAUL GOMA In memoriam. Est-etica rezistenței prin adevăr.

Parteneri:

Academia Română, Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Iași

Academia Română, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca

Academia Română, Institutul de Istorie și Teorie Literară „George Călinescu”, București

Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan - Alexandru Rosetti”, București

Citește mai departe...

Dispoziția nr. 13-a din 01.05.2020 cu privire la activitatea Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” în condițiile stării de urgență

În temeiul Dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 6 din 26.03.2020 pct. 6, în special pct. 6.4,Ordinului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 320 din 16.03.2020 cu privire la activitatea organizațiilor de drept public din domeniile cercetării și inovării, Hotărârii Prezidiului Academiei de Științe a Moldovei, nr. 18 din 11.03.2020 cu privire la îndeplinirea Hotărârii Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică nr. 6 din 10.03.2020, Hotărârii Parlamentului Republicii Moldova nr. 55 din 17 martie 2020 privind declararea stării de urgență și Dispoziției nr. 12-a din 01.04.2020, cu privire la activitatea Instituției Publice Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” în luna aprilie, DISPUN:

Citește mai departe...

Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

Citește mai departe...

Nicolae Mătcaș, 80 de ani de la naștere

Ajuns la venerabila vârstă de 80 de ani, filologul Nicolae Mătcaș a devenit un simbol viu al atitudinii corecte față de limba română, al unei poziții civice lipsite de orice compromis și al eforturilor continui de a sprijini cauza românității în Republica Moldova.

Născut în 1940 în satul Crihana Veche, raionul Cahul, a absolvit, în 1962, Facultatea de Filologie a Universității de Stat din Chișinău. A urmat studii de doctorat la Universitatea de Stat din Sankt-Petersburg, sub îndrumarea lui R. Piotrowski, încheiate cu susținerea tezei de doctor în filologie în 1967.

Citește mai departe...

   

Apariții în media  

   

Avizier  

Joi, 6 mai 2021, la ora 14.00, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC, la profilul 622. Literatură, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică.

Citește mai departe...

Marți, 19 ianuarie 2021, la ora 12:00, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC la profilul 622. Literatură, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică

Citește mai departe...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în filologie. Candidat: Alina PĂTRUNJEL. Conducător ştiinţific: Ion BĂRBUŢĂ, doctor în filologie, conferențiar cercetător. Consiliul ştiinţific specializat: D 621.05-109 din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”. Tema tezei: „Performarea actelor de vorbire în discurs”

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015