Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” anunţă cu profund regret stingerea din viaţă a lingvistului notoriu, Marcu Gabinschi

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” anunţă cu profund regret stingerea din viaţă a lingvistului notoriu, Marcu Gabinschi. Doctor habilitat în filologie, autor de monografii, culegeri și dicționare, specialist în istoria limbii și etimologie, Marcu Gabinschi s-a impus ca un nume de referință în cercetarea filologică din arealul lingvistic românesc, precum și a celui european. Prin cele peste 400 de lucrări științifice, scrise în română, rusă și unele – în spaniolă și germană –, distinsul cercetător a avut în obiectiv limba română, precum și alte idiomuri ce țin de lingvistica balcanică, fiind un iscusit poliglot

Citește mai departe...

Dispoziția nr. 14 din 16.05.2020 cu privire la activitatea Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” în condițiile stării de urgență

În temeiul Hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr.10 din 15 mai 2020, prin care s-a declarat pe întregul teritoriu al Republicii Moldova starea de urgență în sănătatea publică pe perioada 16 mai – 30 iunie 2020, cu posibilitatea prelungirii termenului dat în funcție de evoluția situației epidemiologice și a Hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr.11 din 15 mai 2020, care a stabilit asigurarea respectării stricte a unor măsuri de control și combatere a infecției de COVID -19, DISPUN:

Citește mai departe...

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” anunță cu profund regret trecerea la cele veșnice a reputatului lingvist, publicist, traducător și om de cultură Vlad Pohilă

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” anunță cu profund regret trecerea la cele veșnice a reputatului lingvist, publicist, traducător și om de cultură Vlad Pohilă (06.04.1953-15.05.2020). Specialist în istoria limbii, onomastică, autor a numeroase studii și articole de cultivare a limbii, de sociolingvistică, Vlad Pohilă s-a impus ca un nume de referință în cercetarea filologică din Republica Moldova

Citește mai departe...

Acad. Nicolae Corlăteanu, 105 ani de la naștere

În acest an comemorăm 105 ani de la nașterea acad. Nicolae Corlăteanu, înaintaș curajos şi promotor neînfricat al cultivării limbii române în Basarabia.

Nicolae Corlăteanu s-a născut la 14 mai 1915 în satul Caracui, județul Lăpușna (astăzi raionul Hînceşti). În 1939 a absolvit Facultatea de Litere şi Filozofie şi Facultatea de Drept a Universității din Cernăuți. A predat timp de câteva decenii la Facultatea de Filologie a Universității de Stat din Moldova.

Citește mai departe...

   

Apariții în media  

   

Avizier  

Joi, 6 mai 2021, la ora 14.00, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC, la profilul 622. Literatură, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică.

Citește mai departe...

Marți, 19 ianuarie 2021, la ora 12:00, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC la profilul 622. Literatură, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică

Citește mai departe...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în filologie. Candidat: Alina PĂTRUNJEL. Conducător ştiinţific: Ion BĂRBUŢĂ, doctor în filologie, conferențiar cercetător. Consiliul ştiinţific specializat: D 621.05-109 din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”. Tema tezei: „Performarea actelor de vorbire în discurs”

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015