Gheorghe Dimitriu – om al dialogului intelectual

Pentru arta scriitorului și pictorului Gheorghe Dimitriu sunt caracteristice plenitudinea și profunzimea expresiei semantice și plastice, efectuate cu modalități concise,  este opinia participanţilor la evocarea prilejuită de aniversarea a 100 ani de la naşterea distinsei personalități, Gheorghe Dimitriu.

         În incinta Institutului de Filologie al AȘM, la 31 octombrie, a avut loc comemorarea poetului și prozatorului Gheorghe Dimitriu. În cadrul evocării, În memoriam Gheorge Dimitriu, scriitor, artist plastic, muzician, scenograf, actor au participat academicianul Mihai Cimpoi, dr. hab. Vasile Bahnaru (moderatorul activității), dr. hab. Aurelian Dănilă, dr. hab. Ion Ciocanu, compozitorul Constantin Rusnac, scriitorul Andrei Strâmbeanu și fiica scriitorului Elena Dimitriu.

         Academicianul Mihai Cimpoi vorbește despre scriitorul uitat, ”îngropat în grafia chirilică”, Gheorghe Dimitriu. Opera sa apare acum într-o nouă ediție Gheorghe Dimitriu Pagini alese, 2016, în veșmântul firesc al limbii noastre și merită cu siguranță această readucere în actualitatea noastră, fiindcă limba în care scrie Dimitriu este o limbă românească frumoasă, armonioasă, curgătoare de la sine. Mihai Cimpoi rămâne surprins de proza scriitorului, prin limbajul urban cât și cel popular. Proza acestui povestitor se citește și azi cu interes. Gheorghe Dimitriu este un talent în toate artele, inspirația sa venea ca o binefacere cerească.

Gheorghe Dimitriu a scris libretul pentru piesa Sânzâiana și Pepelea, o operă care a fost prezentată scenic doar o singură dată, cât și pentru opera națională autentică din toate punctele de vedere Alexandru Lăpușneanu, semnată de Gheorghe Mustea, cu un succes remarcabil şi care poate fi montată oriunde.

Dimitriu rămâne poet în proza sa – dimensiune poetică reflectată în toată opera lui. A fost o figură luminoasă, un om al dialogului intelectual cu o verticalitate morală deosebită. Pentru el nu exista artele, ci numai arta într-o configurație unică, holistică, cu toate semnele cooperante ale întregului, susține academicianul Mihai Cimpoi.

Dr. hab. Aurelian Dănilă, relatează despre omul Gheorghe Dimitriu, care se bucura de stima remarcabilă a colegilor săi. Să lucrezi cu Dimitriu era interesant dar și destul de obositor, pentru că își dorea să fie totul perfect fără multe compromisuri, afirmă Aurelian Dănilă.

Scriitorul Andrei Strâmbeanu, povestește cu un entuziam aparte despre româna perfectă vorbită de către Dimitriu. Generația scriitorilor tineri a anilor '60 sorbeau din cuvintele și înțelepciunea acestei personalități remarcabile, împărtășește scriitorul.

Compozitorul Constantin Rusnac și scriitrul Ion Ciocanu îşi amintesc cu drag momente unice petrecute alături de Gheorghe Dimitriu.

Elena Dimitriu, fiica scriitorului, asociază personalitatea tatălui său cu o flamură a romanității din Chișinău, în anii cei mai dificili pentru românii din  Basarabia.

Dr. hab. Vasile Bahnaru mărturisește că creaţiile lui Dimitriu merită o atenție deosebită. În poezia lui găsim atâta melodie și tonalități asemenea liricii topârcene. Operele acestor scriitori au atâtea subiecte comune în diverse feluri de a scrie şi descrie natura.

Gheorghe Dimitriu s-a născut la 30 octombrie în anul 1916, în or. Tecuci, România.

         Între anii 1936-1938 face studii la Conservator, în 1949 urmează Academia de Arte frumoase, din Bucureşti. Se stabilește la Chișinău în 1956, căpătând cetățenie în 1960.

         Personalitatea lui Gheorghe Dimitriu s-a manifestat pregnant în mai multe domenii de activitate artistică. Stabilit la Chișinău, Dimitriu încearcă, mai întîi, să se integreze în mediul artiștilor plastici, dar nu-i reuşeşte, cu toate că s-a declarat a fi un artist plastic distins, ajungând singurul scriitor care și-a ilustrat propriile creații literare.

În schimb, a izbutit să se apropie de lumea scriitorilor, afirmându-se ca prozator și poet.         Debutează cu prima sa carte Aventurile unui cocostârc, în 1960. Cărțile de versuri și proză Albinușa (1960), Din traista lui Păcălici (1968), Visul (1968), Tic-Tac sunt adresate copiilor. Ușa deschisă spre împărăția muzicii o constituie cartea Scărița fermecată (1978).

În 1981 este publicat romanul istoric revoluționar Vlăstarul. Următorul roman initulat Al patrulea îşi face apariţia , în anul 1985. A scris și piese de teatru.

A realizat scenografia filmelor Lăutarii, Divina Ană, Furtuni de toamnă.

I s-a conferit Premiul de Stat al RSSM în domeniul artei, pentru libretul operei Alexandru Lăpușneanu, montată la Teatrul de Operă și Balet din Chișinău, în 1990.

         Este membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova, începând cu anul 1964.

         Descoperindu-și vocația de om al scrisului, s-a consacrat literaturii, iar talentul de artist plastic își va găsi fructivitatea în domeniul artei grafice de carte.

Gheorghe Dimitriu, omul admirabil, posesorul unor valori multiple și-a pus amprenta personalității distincte în tot ce a realizat.

Se stinge din viață la 13 octombrie 1999, la Chișinău.

Cercetător științific stagiar - Șestacov Elena

   

Apariții în media  

   

Avizier  

Joi, 6 mai 2021, la ora 14.00, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC, la profilul 622. Literatură, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică.

Citește mai departe...

Marți, 19 ianuarie 2021, la ora 12:00, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC la profilul 622. Literatură, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică

Citește mai departe...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în filologie. Candidat: Alina PĂTRUNJEL. Conducător ştiinţific: Ion BĂRBUŢĂ, doctor în filologie, conferențiar cercetător. Consiliul ştiinţific specializat: D 621.05-109 din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”. Tema tezei: „Performarea actelor de vorbire în discurs”

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015