In memoriam dr. hab. Nicolae Băieşu

 In memoriam dr. hab. Nicolae Băieşu

Doctor habilitat Nicolae BĂIEŞU (24 iunie 1934 – 7 iunie 2015)

 

Colectivul Institutului de Filologie al AŞM, cu durere în suflet și profundă tristețe, a aflat vestea că la 7 iunie 2015 s-a stins din viaţă doctorul habilitat în filologie Nicolae BĂIEŞU, cunoscut om de ştiinţă, renumit etnolog, specialist în folcloristică, domeniul de cercetare: folclorul calendaristic, folclorul copiilor, istoria folcloristicii.

Nicolae Băieşu s-a născut la 24 iunie 1934 în satul Caracuşenii Vechi, judeţul Hotin, azi raionul Briceni. A absolvit în anul 1952 Şcoala Pedagogică din oraşul Cernăuţi. A urmat Facultatea de Istorie şi Filologie a Universităţii de Stat din Chişinău (1956-1961). În 1961 şi-a început activitatea în calitate de laborant în sectorul Folcloristică al Institutului de Limbă şi Literatură al A. Ş. M., apoi au urmat funcţiile: laborant superior, cercetător ştiinţific inferior, cercetător ştiinţific superior, şef al Secţiei de Cultură Populară a Institutului de Etnografie şi Folclor al A. Ş. M, cercetător ştiinţific principal, fiind promovat în 2006 în funcţia de coordonator al Direcţiei de Cercetare Folclor Literar a Institutului de Literatură şi Folclor al A. Ş. M, şi în cele din urmă – consultant ştiinţific al Sectorului Folclor, la Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. În ultimii ani, a fost angajat la proiectul instituţional Bibliografia folclorului românesc din Basarabia în context general românesc şi european (de la începuturi până în prezent) şi la proiectul instituţional Evoluţia literaturii române, folclorului şi a teoriei literaturii în context european şi universal, având ca obiective de cercetare valorificarea şi diseminarea produsului folcloric.

În 1970, îşi susţine teza de doctor în filologie, în 1994 teza de doctor habilitat. În anul 2004, obţine titlul de profesor universitar la Catedra de Limba şi Literatura Română a Universităţii din Tiraspol, cu sediul la Chişinău. A fost conducătorul grantului „Folclor românesc de la est de Nistru, de Bug, din nordul Caucazului” (2001- 2003), conducătorul proiectului „Folclorul românilor din R. Moldova şi Ucraina. Curs universitar” (2001- 2005), conducătorul proiectului „Tezaurul folcloric al românilor din Republica Moldova, Ucraina, Federaţia Rusă” (2006-2010), membru al colegiului de redacţie al Revistei de lingvistică şi ştiinţă literară (în prezent Philologia), al revistei Metalitaratură. Sub conducerea lui Nicolae Băieşu au fost realizate şi susţinute 3 teze de doctor în filologie, specialitatea Folcloristică. A fost membru al Uniunii Scriitorilor, membru al Comitetului Naţional pentru Asociaţia Internaţională Studii Sud-est-europene (cu sediul la Bucureşti), membru al comisiei de experţi (secţia de limbă, literatură, folclor, studiul artelor) a Consiliului Suprem pentru Dezvoltare Tehnologică pe lângă Guvernul Republicii Moldova.

Activitatea etnologului Nicolae Băieşu s-a axat pe revalorificarea patrimoniului cultural imaterial al românilor din Basarabia, Transnistria, nordul Bucovinei şi Transcarpatia. A participat cu peste 50 de comunicări la variate întruniri ştiinţifice naţionale şi de peste hotare (simpozioane, conferinţe teoretice şi practice din Chişinău, Moscova, Sanct-Petersburg, Iaşi, Galaţi, Sighetul Marmaţiei, Câmpulung Moldovenesc, Novosibirsk, Ufa, Soroca etc.). Numărul publicaţiilor lui Nicolae Băieşu ajunge la 800 (individuale şi în colaborare), inclusiv peste 30 de cărţi (6 monografii, câteva culegeri de texte etno-folclorice cu introduceri, comentarii; 3 manuale, crestomaţii etc.), circa 150 de studii în culegeri colective, reviste de profil, peste 580 articole de popularizare a ştiinţei. Rezultatele muncii de culegere şi cercetare, viziunea interpretativă s-au concretizat în lucrări apreciate în republică şi peste hotare: Poezia populară moldovenească a obiceiurilor de Anul Nou (1972); Poezia obiceiurilor calendaristice (1975); Folclorul copiilor (1978); Folclorul ritualic şi viaţa (1981); Creaţia populară: Curs teoretic de folclor românesc din Basarabia, Transnistria şi Bucovina (în colaborare, 1991); Sărbători domneşti (vol. I, 2004; vol. II, 2006), Tradiţii etno-folclorice ale sărbătorilor de iarnă (2008), Obiceiurile şi folclorul sărbătorilor de iarnă (Tipologie. Corpus de texte etnografice şi folclorice) (2014). La elaborarea studiilor a valorificat din plin rezultatele cercetărilor de teren realizate personal, dar şi de către colaboratorii Secţiei de Folclor, şi care au servit drept sursă de bază pentru reconstituirea şi jalonarea direcţiilor de dezvoltare ale folclorului obiceiurilor de calendar, efectuate la scara întregului spaţiu est-romanic. La explicarea fenomenelor folclorice se împletesc firesc aspecte etnografice, etnolingvistice, fapte istorice, manifestări concrete de ritual, fenomene socioculturale din alte zone şi de la alte popoare. În felul acesta Nicolae Băieşu a creat viziunea autentică şi cuprinzătoare asupra fenomenelor în conexiune permanentă, antrenând diferite informaţii din istoria culegerii şi cercetării şi observaţii proprii de teren, ajungând pe această cale la realizarea imaginii întregite şi unitare asupra genezei, evoluţiei şi semnificaţiei creaţiilor folclorice ale obiceiurilor calendaristice.

Munca sa de cercetare şi de promovare a folclorului românesc a fost înalt apreciată. A fost distins cu Medalia „Meritul Civic” (2006), Medalia „Dimitrie Cantemir” (2009), Premiul „Dacia” al Ministerului Culturii al Republica Moldova (1991), Premiul „Simion Florea Marian” al Academiei Române (1993), Premiul Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova (2004), Diploma Meritul Academica Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2014).

Colectivul Institutului de Filologie al AŞM regretă trecerea în eternitate a celui care a fost colegul Nicolae Băieşu şi exprimă sincere condoleanțe rudelor îndurerate.

Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace.

Conducerea Institutului de Filologie al AȘM

   

Apariții în media  

   

Avizier  

Joi, 6 mai 2021, la ora 14.00, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC, la profilul 622. Literatură, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică.

Citește mai departe...

Marți, 19 ianuarie 2021, la ora 12:00, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC la profilul 622. Literatură, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică

Citește mai departe...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în filologie. Candidat: Alina PĂTRUNJEL. Conducător ştiinţific: Ion BĂRBUŢĂ, doctor în filologie, conferențiar cercetător. Consiliul ştiinţific specializat: D 621.05-109 din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”. Tema tezei: „Performarea actelor de vorbire în discurs”

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015