Colocviul cu participare internaţională Filologia Modernă: realizări şi perspective în context european, cu genericul In memoriam acad. Nicolae Corlăteanu

Directorul Institutului de Filologie, dr. hab. Vasile Bahnaru, în deschiderea manifestării, a ţinut să menţioneze faptul că cea mai mare parte a filologilor din spaţiul dintre Nistru şi Prut sunt, direct sau indirect, discipoli ai lui Nicolae Corlăteanu. 

Din partea administraţiei Academiei de Ştiinţe a Moldovei, publicul a fost salutat de doamna dr. hab. Aurelia Hanganu, secretar ştiinţific general, care a vorbit despre Nicolae Corlăteanu, ca o mare personalitate a lingvisticii române. 

La rândul său, domnul acad. Haralambie Corbu a fost profund emoţionat de importanţa momentului, exprimându-şi recunoştinţa faţă de îndrumătorul său, lingvist emerit şi om cu pregătire ştiinţifică universală. 

În cadrul comunicărilor în plen, domnul dr. hab. Anatol  Eremia s-a referit la Acad. Nicolae Corlăteanu, în calitate de ctitor al filologiei româneşti, doamna dr. Maria Cosniceanu, a ţinut un discurs cu privire la  încadrarea lingvistică în realităţile europene în viziunea acad. N. Corlăteanu, doamna dr. Eugenia Mincu a vorbit despre fenomenul universaliilor lingvistice în formarea terminologiei medicale, doamna dr. Nina Corcinschi s-a axat pe tema lecturii ca trăire erotică, menționând că lectura de plăcere este un proces de autoidentificare, de înțelegere a propriului corp printr-o alteritate fictivă, iar domnul dr. Iulian Filip a prezentat o comunicare dedicată încercărilor de a stabili rudenia între moartea stereotipă a Căpriței din reprezentațiile teatrale românești la sărbătorile de iarnă cu moartea inevitabilă a țapului ispășitor, care apare în scena teatrului lumii. 

După prezentările din plen, activitatea Colocviului a continuat cu comunicări în cadrul celor şapte ateliere: „Acad. Nicolae Corlăteanu – 100 de ani de la naştere”; „ Perspective moderne în studiul istoriei limbii, dialectologiei, onomasticii, terminologiei şi sociolingvisticii”; „Lexicologie, lexicografie şi semantică”; „Lingvistică pragmatică”; „Teorii contemporane în ştiinţa textului”; „Literatura română în dialog european şi universal prin valori, personalităţi, interrelaţii” şi „Patrimoniul cultural imaterial al Arhivelor de Folclor”.  

Atmosfera în ateliere a fost una productivă, oferind spaţiu discuţiilor fructuoase, iar rezultatele zilei nu au venit decât să încurajeze organizatorii Colocviului şi să confirme rezonanţa şi beneficiul unor manifestări de asemenea talie.

  

 

 

 

   

Apariții în media  

   

Avizier  

Joi, 6 mai 2021, la ora 14.00, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC, la profilul 622. Literatură, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică.

Citește mai departe...

Marți, 19 ianuarie 2021, la ora 12:00, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC la profilul 622. Literatură, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică

Citește mai departe...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în filologie. Candidat: Alina PĂTRUNJEL. Conducător ştiinţific: Ion BĂRBUŢĂ, doctor în filologie, conferențiar cercetător. Consiliul ştiinţific specializat: D 621.05-109 din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”. Tema tezei: „Performarea actelor de vorbire în discurs”

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015