In memoriam dr. Petru DERESCU (16 august 1956 – 23 aprilie 2015)

 La 23 aprilie 2015, s-a stins subit din viaţă doctorul în ştiinţe filologice, Petru Derescu. Apropiatii, colegii din cadrul Institutului de Filologie, unde Petru Derescu a fost cercetător științific timp de 12 ani, regretă dispariția prematură și neașteptată a acestuia, om de o mare bunătate, care și-a dedicat cea mai mare parte a vieții pedagogiei și cercetării.

Petru Derescu s-a născut la 16 august 1956 în satul Ghindeşti, raionul Florești. După absolvirea şcolii medii din satul natal, îşi continuă studiile la Facultatea de Litere, Universitatea de Stat „Alecu Russo”din Bălţi, pe care o absolvă în anul 1977. Între anii 1979-1984 a urmat studiile doctorale la Institutul de Limbă şi Literatură al Academiei de Știinţe a Moldovei. Activează în calitate de lector la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (1984-1985).După mai multe funcții deținute la Institutul de Perfecţionare a Cadrelor Didactice (1985-2000), este Şef catedră „Educaţie umanistă şi socială”, colegiul „Socrate” (2000-2003), Conferenţiar la catedra „Limba şi literatura română”a Universităţii de Stat din Tiraspol (2003-2004), Şef adjunct al Centrului ştiinţifico-metodic al Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport Chişinău (2004-2007), după care, în anul 2007, revine la Institutul de Filologie al AŞM, Sectorul de lexicologie şi lexicografie.

Încadrându-se în munca ştiinţifică din cadrul sectorului, Petru Derescu a participat la realizarea câtorva proiecte de cercetare, printre care Subsistemul lexical al limbii române: analiză și descriere semantică şi lexicografică; Baza de date a limbii române (lexicul).

A publicat mai multe cărţi, articole şi studii. Printre acestea un loc deosebit îl ocupă volumul Funcţionalitatea elementelor orale în limbajul literaturii artistice (în proza scurtă din Moldova în dec. V-VIII ale sec. al XX-lea), apărută în 2011. A recenzat o serie de manuale, dicţionare, teze de doctor şi de licenţă. A prezentat comunicări la un număr considerabil de conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

Petru Derescu şi-a conjugat activitatea de cercetare cu cea didactică, ţinând mai multe cursuri universitare. Îndrăgostit de literatură și dotat cu o remarcabilă capacitate de memorizare, putea ore întregi să recite din Eminescu, Alecsandri, Cojbuc,Vieru etc., etc.

Modest şi blând din fire, cumpătat şi săritor la nevoie, jovial şi cu firea-i deschisă şi receptivă, apărător al limbii şi demnităţii noastre naţionale – aşa va rămâne în memoria noastră omul, cercetătorul şi pedagogul Petru Derescu.

Comunitatea ştiinţifică regretă trecerea în eternitate a colegului Petru Derescu şi exprimă sincere condoleanțe rudelor îndurerate.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

 

 

 

Colectivul Institutului de Filologie al AȘM

   

Apariții în media  

   

Avizier  

Joi, 6 mai 2021, la ora 14.00, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC, la profilul 622. Literatură, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică.

Citește mai departe...

Marți, 19 ianuarie 2021, la ora 12:00, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC la profilul 622. Literatură, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică

Citește mai departe...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în filologie. Candidat: Alina PĂTRUNJEL. Conducător ştiinţific: Ion BĂRBUŢĂ, doctor în filologie, conferențiar cercetător. Consiliul ştiinţific specializat: D 621.05-109 din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”. Tema tezei: „Performarea actelor de vorbire în discurs”

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015