Conferinţa ştiinţifică consacrată comemorării a 50 de ani de la moartea academicianului George Călinescu

 

 În ziua de 17 martie 2015, Sala Azurie a AŞM a fost inima unui important eveniment dedicat comemorării a 50 de ani de la moartea lui George Călinescu, critic şi istoric literar, scriitor, publicist, personalitate enciclopedică a culturii şi literaturii române.

Manifestarea a fost organizată de Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe în colaborare cu Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” şi Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi fiind precedată de o expoziţie de carte ce a cuprins mai multe lucrări ale lui George Călinescu şi de lansarea cărţii  „George Călinescu şi Italia”, semnată de Claudia Matei, editată la Institutul de Filologie al A.Ş.M., şi prezentată publicului de către doamna dr. Nina Corcinschi.

În discursul său, domnul acad. M. Cimpoi a vorbit despre Călinescu – creator în critică sub semnul totalităţii, despre ochiul formator al istoricului literar subliniind totodată omniprezenţa esteticianului în cunoaşterea vastă a mai multe literaturi. Domnul academician s-a referit şi la personalitatea complexă a criticului, care, în numeroasele sale lucrări: biografii romanţate, monografii, studii, eseuri, cronici, aborda operele studiate din mai multe puncte de vedere: psihologia pură, psihologia formelor, behaviorismul, antropologismul, ş.a., calificându-l drept o individualitate organicistă şi preţioasă.

Venit de la Iaşi, domnul dr. Doris Mironescu a discutat despre Călinescu şi proiectul monografic Eminescu, notând faptul că seria de lucrări a criticului este una exegetică, iar Călinescu  este un descoperitor de texte inedite, interesant posterităţii eminescologice, biograf preocupat de latura metacritică, de spiritul vieţii şi nu de viaţa însăşi, adept al detectării de tonuri precurente, studios atras de invenţia verbală, de greşeala gramaticală, pentru că anume aceste lucruri, demonstrează genialitatea poetului.

Doamna dr. Claudia Matei, s-a referit la activitatea publicistică a lui Călinescu la Roma, activitate fundamentală în formarea spirituală a tânărului critic. Personalitate multilaterală, Călinescu înţelege ţara lui Dante şi Petrarca drept o imagine simbolică, raportându-se la arta şi literatura acesteia ca la un punct de referinţă.

Portretul lui Călinescu, zugrăvit de amintirile contemporanilor, a fost evocat de domnul Vitalie Răileanu, iar domnul acad. Valeriu Matei a vorbit despre critica poeziei româneşti din perspectiva lui G. Călinescu. Acest subiesct nu a venit decât să întărească ideea de genialitate şi originalitate  a neîntrecutului cronicar şi critic exemplar, care a creionat critici veritabile cu privire la poezia românească, având uneori darul de a prevesti autori de succes.

 

În încheierea Conferinţei, referindu-se la G. Călinescu – scriitorul, domnul dr. hab. Vasile Bahnaru i-a oferit cuvântul unei tinere domniţe, studentă la Universitatea A.Ş.M., care şi-a exprimat admiraţia faţă de una din lucrările autorului „Cartea nunţii”, în care a descoperit concepţia de dragoste a celebrului critic literar.

   

Apariții în media  

   

Avizier  

Joi, 6 mai 2021, la ora 14.00, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC, la profilul 622. Literatură, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică.

Citește mai departe...

Marți, 19 ianuarie 2021, la ora 12:00, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC la profilul 622. Literatură, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică

Citește mai departe...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în filologie. Candidat: Alina PĂTRUNJEL. Conducător ştiinţific: Ion BĂRBUŢĂ, doctor în filologie, conferențiar cercetător. Consiliul ştiinţific specializat: D 621.05-109 din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”. Tema tezei: „Performarea actelor de vorbire în discurs”

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015