Conferinţa ştiinţifică Etnologul Victor CIRIMPEI la 75 de ani

 

În mesajul său de salut, domnul dr. hab. Aurelian Dănilă a tratat cu mult respect preocuparea etnologului pentru folclor - baza tuturor creaţiilor noastre şi matricea culturii.

Aurelian Dănilă a anunţat şi decernarea diplomei „Meritul Academic” al AŞM, domnului Victor Cirimpei.

La capitolul comunicări, domnul dr. Iulian Filip a vorbit despre Victor Cirimpei, folcloristul şi etnologul preocupat de mitologie, de  începuturile culturii populare, de seminţia tracilor, de etnologicul românilor, de istorie şi critică literară. Iulian Filip a ţinut să menţioneze interesul pentru comicării al sărbătoritului încă din anii de şcoală, ca fapt prevestitor al unei îndeletniciri serioase pe segmentul studierii actului creator de orientare comică. Prozatorul s-a referit la dihotomia din dimensiunea atelierului de creaţie căreia i se alătură dihotomia Păcală-păcălitul, Păcală-Tândală, din galeria personajelor, dar şi la pregătirea lui Victor Cirimpei pentru atacarea unui fond dominat de subiecte/ istorioare din repertoriul comicului popular, studierea amplă a ambianţelor bocacciene, unde se declanşează limbajul ascuns în trierea şi modernizarea limbajului înveselitor, degustat etern şi în permanenţă de cercurile cele mai diverse.

În continuarea manifestării, doamna dr. Mariana Cocieru a vorbit despre dimensiunile mitologiei autohtone în schiţele ştiinţifice ale lui Victor Cirimpei, referindu-se la urmele mitologiei arhaice consemnate de etnolog. Locutorul a menţionat drept concludentă clasificarea personajelor mitice în benefice şi malefice, întreprinsă de folclorist. S-a referit de asemenea şi la interesul sporit al maestrului pentru valorificarea legendelor, basmelor, miturilor, care au ajutat la explicarea genezei şi semnificaţiei multor fenomene folclorice. Doamna Cocieru a subliniat faptul că meritul incontestabil al folcloristului Victor Cirimpei constă nemijlocit în investigarea şi descoperirea unor realităţi inedite în subiecte cercetate ani în şir, de un interes esenţial fiind studiile realizate de cercetător cu referire la unele divinităţi şi făpturi mitologice de origine protoindoeuropeană. Anume acest demers, a menţionat doamna M. Cocieru, justifică verva şi curajul protagonistului de a investiga subiecte aflate în obscuritate, reuşind să aducă claritate şi lumină şi punând accentul pe adevărul istoric şi documentar.

Distinsul etnolog şi folclorist, Victor Cirimpei a primit felicitări şi urări de bine din partea dr. hab. Ion Ciocanu, Vladimir Beşleagă, dr. Dumitru Apetri, dr. Ion Buruiană, care au apreciat mult activitatea intelectualului omagiat.

 

   

Apariții în media  

   

Avizier  

Joi, 6 mai 2021, la ora 14.00, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC, la profilul 622. Literatură, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică.

Citește mai departe...

Marți, 19 ianuarie 2021, la ora 12:00, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC la profilul 622. Literatură, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică

Citește mai departe...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în filologie. Candidat: Alina PĂTRUNJEL. Conducător ştiinţific: Ion BĂRBUŢĂ, doctor în filologie, conferențiar cercetător. Consiliul ştiinţific specializat: D 621.05-109 din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”. Tema tezei: „Performarea actelor de vorbire în discurs”

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015