Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” anunță cu mare regret plecarea dintre noi a istoricului și criticului literar Nicolae BILEȚCHI, membru corespondent al AȘM, doctor habilitat în filologie

 Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” anunță cu mare regret plecarea dintre noi a istoricului și criticului literar Nicolae BILEȚCHI, membru corespondent al AȘM, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, consultant ştiinţific la Sectorul de Literatură Contemporană.

Nicolae Bilețchi s-a născut la 12 martie 1937, în satul Oprişeni, jud. Rădăuţi (azi regiunea Cernăuţi, raionul Hliboca). A absolvit Facultatea de Filologie Romano-Germanică a Universităţii de Stat din Cernăuţi, secţia limba şi literatura română. A susținut doctoratul la Moscova, la Institutul de Literatură Universală ,,A.M. Gorki” al AŞ a U.R.S.S., cu tema „Romanul sovietic moldovenesc. Evoluţia genului”. Doctor habilitat în filologie (1987), profesor universitar (1997), membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1992). A urcat treptele ierarhice în domeniul cercetării de la cercetător științific inferior (1961-1964) până la consulant științific (2010). 

A activat în în calitate de profesor la  Universitatea de Stat din Moldova şi la Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă”. A corodonat 4 teze de doctorat în filologie, dintre care una de doctor habilitat. 

A publicat peste 380 de studii şi articole, inclusiv 2 monografii, în care a abordat cu acribie romanul din spațiul basarabean. A debutat editorial cu studiul monografic Epiceskie i liriceskie elementî v moldavskoi sovetskoi dramaturgii (Elementele epic și liric în dramaturgia sovietică moldovenească) (1972). În volumele Consemnări critice (1976) și Considerări și reconsiderări literare (1983), Romanul și contemporaneitatea (1984), Analize și sinteze critice (2007), Nicolae Bilețchi s-a afirmat ca un cercetător avizat al dramaturgiei și prozei contemporane din Republica Moldova. A realizat exegeze ample, cu atenția sporită asupra analizei psihologice a personajelor și a procedeelor artistice în proză și dramaturgie.

A redactat 35 de profiluri ale scriitorilor din spaţiul basarabean pentru Dicţionarul general al literaturii române, editat la Bucureşti.

Lucrările lui Nicolae Bilețchi se axează pe probleme de istorie şi teorie literară, pe cercetarea procesului literar contemporan din R. Moldova. Modul în care a receptat şi interpretat cercetătorul fenomenul literar basarabean şi cum au fost evaluate contribuţiile sale de către colegii de breaslă se regăseşte în cartea „Nicolae Bileţchi la ora reconsiderărilor” (2012), editată de Institutul de Filologie al AŞM. Publicaţia este  un modest un omagiu adus lui Nicolae Bileţchi, cu ocazia împlinirii  onorabilei vârste de 75 de ani.

Fiind exeget al unor genuri în devenire, cum erau în perioada sovietică drama şi romanul, N. Bileţchi este considerat un istoric literar „de frontieră” (M. Cimpoi), de o „creativitate perpetuă” (Ion Ciocanu). Cărțile sale denotă faptul că Nicolae Bileţchi este un critic al „considerărilor şi reconsiderărilor” (Mihai Cimpoi). După anumite cedări ideologiei timpului, Analize şi sintezele critice indică etapa reconsiderărilor în creaţia lui N. Bileţchi. „Ele etalează realibilitarea spiritului combativ, decelarea adevărului de minciună, impun un model generativ, capabil, în această mult-prea-întinsă-epocă-de-tranziţie, să facă ordine nu numai în valori, dar şi în principiile de moralitate a savantului format în plin regim totalitar” (Alexandru Burlacu) şi contribuie în mare măsură „la o înţelegere aprofundată a operelor druţiene şi, parţial, a întregii literaturi basarabene postbelice” (Ion Ciocanu). Lucrările lui Nicolae Bileţchi au adus limpeziri axiologice în literatura din Basarabia şi au impus revizuiri serioase a coeficientului valoric al scrierilor lui Ion C. Ciobanu, Ion Druţă, Vladimir Beşleagă, Vasile Vasilache, Aureliu Busuioc, George Meniuc, Serafim Saka, Mihail G. Ciubotaru, Nicolai Costenco, Gheorghe Malarciuc, Alexei Marinat, Vera Malev, Dumitru Matcovschi, Nicolae Esinencu etc.

Cercetătorul a fost distins cu Medalia ,,Meritul Civic” (1996), Medalia jubiliară de argint ,,60 de ani de la fondarea primelor instituţii academice din Republica Moldova” (2006), Medalia Dimitrie Cantemir (2007).  

În anul 2017 Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” a organizat o conferință în legătură cu împlinirea vârstei de 80 de ani  a m.cor. Nicolae Bilețchi, în cadrul căreia au fost remarcate meritele deosebite ale cercetătorului în dezvoltarea ştiinţei literare. 

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

   

Apariții în media  

   

Avizier  

Joi, 6 mai 2021, la ora 14.00, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC, la profilul 622. Literatură, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică.

Citește mai departe...

Marți, 19 ianuarie 2021, la ora 12:00, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC la profilul 622. Literatură, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică

Citește mai departe...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în filologie. Candidat: Alina PĂTRUNJEL. Conducător ştiinţific: Ion BĂRBUŢĂ, doctor în filologie, conferențiar cercetător. Consiliul ştiinţific specializat: D 621.05-109 din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”. Tema tezei: „Performarea actelor de vorbire în discurs”

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015