Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” anunță cu mare regret plecarea dintre noi a scriitorului și criticului literar Ion CIOCANU, doctor habilitat în filologie

 

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” anunță cu mare  regret plecarea dintre noi a scriitorului și criticului literar Ion CIOCANU, doctor habilitat în filologie, cercetător ştiinţific principal la Sectorul de Literatură Contemporană.

Ion Ciocanu și-a dedicat întreaga viață cercetării filologice. A fost  un cercetător acribios al procesului românesc literar și lingvistic din R. Moldova. S-a manifestat drept un apărător fervent al adevărului științific privind limba și literatura română, a susținut cu tărie  cauza națională și prin tot ce a scris, s-a dovedit un model de verticalitate și curaj intelectual. Cărțile, articolele, luările de cuvânt ale lui Ion Ciocanu au contribuit în mod substantial la promovarea limbii române literare în mediul social din R. Moldova. Aflându-se în fruntea  Departamentului de Stat al Limbilor (1993 – 1994) și a Direcției Promovare a Limbii Oficiale și Control asupra Respectării Legislației Lingvistice din cadrul Departamentului Relații Interetnice și Funcționarea Limbilor (1998 – 2001), scriitorul a promovat consecvent principiile legii de funcționare a limbii române pe teritoriul R. Moldova.

Studiile de istorie și critică literară, manualele semnate de Ion Ciocanu reprezintă eforturi de valorificare a literaturii de calitate. Cărțile sale cu caracter didactic Literatura română contemporană din Republica Moldova  (1998), Literatura română. Studii şi materiale pentru învăţământul preuniversitar (2003), Scriitori de ieri şi de azi (2004) sunt un mare dar școlii naționale. Studiul Din freamătul necunten al vremilor (1988) este prima și una din puținele analize pertinente ale publicisticii literare postbelice din Basarabia.

Ion Ciocanu a scris peste 40 de cărți de critică și istorie literară, sociolingvistică, cultivare a limbii, manuale, între care: Cărțile din noi, Salahorind, Absența exclusă, Popas analitic în proza contemporană, Caractere şi conflicte, Unele probleme de estetică, Itinerar critic, Dialog continuu, Clipa de graţie, Permanenţe de rigoare, Măsura adevărului, Dreptul la critică, Reflecții şi atitudini ş.a. A fost distins cu ordinul „Gloria Muncii” și cu „Ordinul Republicii”.

Pe 20 ianuarie 2020, la Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” a fost organizată conferința științifică de omagiere a cercetătorului Ion Ciocanu la cei 80 de ani împliniți.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

   

Apariții în media  

   

Avizier  

Joi, 6 mai 2021, la ora 14.00, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC, la profilul 622. Literatură, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică.

Citește mai departe...

Marți, 19 ianuarie 2021, la ora 12:00, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC la profilul 622. Literatură, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică

Citește mai departe...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în filologie. Candidat: Alina PĂTRUNJEL. Conducător ştiinţific: Ion BĂRBUŢĂ, doctor în filologie, conferențiar cercetător. Consiliul ştiinţific specializat: D 621.05-109 din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”. Tema tezei: „Performarea actelor de vorbire în discurs”

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015