Noaptea Cercetătorilor Europeni 2020. Distincții, premii, omagieri

 Vineri,  28 noiembrie 2020, Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu” al MECC şi-a felicitat cercetătorii pentru rezultatele excelente obținute în prolifica activitate științifică, înmânând lauri virtuali și Diplome de recunoaștere și apreciere, în cadrul unei ceremonii de premiere, organizate pe platforma Zoom.

Doamna Nina CORCINSCHI, dr. hab. în filologie, conf. univ., director al I.F.R. „B. P.-Hasdeu”, alături de Victor MORARU, dr. hab., prof. univ., vicepreședintele Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM, au făcut un bilanț al anului 2020, an în care, în pofida tuturor impedimentelor produse de pandemie şi nu doar, s-au înregistrat succese frumoase.

În cadrul evenimentului online, la care a fost invitat să participe întregul colectiv de cercetători ai Institutului, au fost nominalizați şi felicitați toţi titularii de diplome şi distincţii (naţionale şi internaționale) acordate în anul 2020 de către Institut, Academia de Ştiințe a  Moldovei, Guvern, MECC.

Astfel, Diplome de recunoștință din partea AŞM au primit Ana VULPE, doctor în filologie, conferențiar universitar, cercetător științific coordonator; Inga DRUŢĂ, doctor habilitat în filologie, conferențiar universitar, cercetător ştiinţific principal, şi Svetlana KOROLEVSKI, cercetător științific.

Diploma de Onoare a AŞM a fost acordată doamnei Mariana COCIERU,doctor în filologie, cercetător științific superior; doamna Maria ONOFRAŞ,doctor în filologie, cercetător științific coordonator, s-a învrednicit de  Diploma Academiei de Științe, iar domnului Ion CIOCANU, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, cercetător ştiinţific principal, i-a fost acordată Medalia „Nicolae Milescu Spătaru”.

Diploma de Onoare a Guvernului RM i-a fostatribuită domnului Ion BĂRBUŢĂ, doctor în filologie, cercetător ştiinţific coordonator, iar Diploma de Onoare a Ministerului, Educației, Culturii și Cercetării a fost oferitădomnului Dumitru APETRI, doctor în filologie, conferențiar universitar, cercetător științific coordonator.

Pentru prestația academică deosebită în calitate de profesor invitat în cadrul ciclului de conferinţe organizate cu diaspora, au fost acordate Diplome de excelență „Paul Goma” dnei Luminiţa BUŞCĂNEANU, doctor în filologie, profesoară la Universitatea Populară din Cantonul Geneva, Elveţia; dnei Alina TOFAN, doctor în filologie, conferenţiar, Universitatea din Leipzig, Germania; dnei Eugenia BOJOGA, profesoară de lingvistică, Institutul Pontifical Oriental „Vatican”, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj; dnei Georgeta CÂŞLARU, doctor habilitat în filologie, conferenţiar în cadrul Universității Sorbonne Nouvelle-Paris 3; dnei Cristina ROBU, doctor în filologie, cercetătoare la Indiana University, Bloomington, SUA.

În cadrul galei, au fost atribuite şi Diplome pentru performanțe remarcabile în cadrul concursului „Doctorandul Anului”, organizat pentru prima dată în acest an şi jurizat de Oxana GHERMAN, Ana VULPE şi Galina ANIȚOI. Astfel, pentru locul I, a fost felicitat domnul Ștefan SUSAI, pentru locul II – Constantin IVANOV, pentru locul III – Cristina DICUSAR, iar de mențiuni s-au bucurat: Cristian SERDEȘNIUC, Viorica COSTIN, Tatiana SÎMBOTEANU şi Natalia ROTARI.

Diplome de onoare,în cadrul Festivalului internațional „Zilele Creangă”, Chișinău-Iași-Târgu-Neamț-Pipirig, au fost conferite doamnelor Nina CORCINSCHI şi Olesea GÎRLEA.

Tot în cadrul aceluiași eveniment de premiere, au fost adresate cuvinte de recunoștință şi felicitare cercetătorilor:

Dumitru APETRI, care a obținut Diploma de gratitudine acordată, pentru merite deosebite și contribuții substanțiale în valorificarea și promovarea patrimoniului eminescian, de către Centrul Academic Internațional „Eminescu”;

Nina CORCINSCHI, deținătoarea Diplomei de onoare  oferită de MECC, pentru contribuția în dezvoltarea competențelor profesionale ale educatorilor, învățătorilor și profesorilor din Republica Moldova şi a Medaliei de onoare „Ion Creangă, conferită de Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, cu prilejul a 80 de ani de la fondare;

Tudor COLAC, care s-a bucurat de Diploma de onoare, atribuită, în semn de apreciere pentru contribuția substanțială la organizarea Sărbătorii fagului, de Consiliul Raional Ungheni;

Svetlana KOROLEVSKI, căreia i-a fost înmânată Diploma Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova;

Inga DRUȚĂ, ale cărei rezultate remarcabile au fost apreciate prin decernarea cu Diploma Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova;

O recunoaștere importantă şi valoroasă a activităţii de cercetare şi promovare a culturii naţionale şi a limbii române o reprezintă Medalia „Centenarul Marii Uniri”, acordată Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” de către Președintele României, domnul Klaus IOHANNIS, „în semn de apreciere pentru efortul depus în vederea păstrării identității naţionale şi a răspândirii valorilor culturale românești, pentru dăruirea cu care s-au implicat în organizarea de evenimente dedicate Centenarului Marii Uniri”.

Totodată, evenimentul a constituit un prilej de a evoca cele mai semnificative momente ale anului 2020, an de bun augur pentru multe începuturi, an al transformărilor şi al provocărilor, pe care Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu a reușit să-l „îmblânzească” şi să-l valorifice la maximum.   


 

   

Apariții în media  

   

Avizier  

Joi, 6 mai 2021, la ora 14.00, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC, la profilul 622. Literatură, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică.

Citește mai departe...

Marți, 19 ianuarie 2021, la ora 12:00, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC la profilul 622. Literatură, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică

Citește mai departe...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în filologie. Candidat: Alina PĂTRUNJEL. Conducător ştiinţific: Ion BĂRBUŢĂ, doctor în filologie, conferențiar cercetător. Consiliul ştiinţific specializat: D 621.05-109 din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”. Tema tezei: „Performarea actelor de vorbire în discurs”

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015