FILOLOGIA MODERNĂ: Realizări şi perspective în context european, cu genericul PAUL GOMA In memoriam. Est-etica rezistenței prin adevăr

 

Stimată Doamnă/Stimate Domn,

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC organizează în data de 6-7 octombrie 2020, ediția a XIV-a a Colocviuluicu participare internaţională FILOLOGIA MODERNĂ: Realizări şi perspective în context european, cu genericul PAUL GOMA In memoriam. Est-etica rezistenței prin adevăr.

 Parteneri:

Academia Română, Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Iași

Academia Română, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca

Academia Română, Institutul de Istorie și Teorie Literară „George Călinescu”, București

Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan - Alexandru Rosetti”, București

„Eu nu sunt un disident. Eu sunt scriitor. Punct”.

Paul Goma 

Din cauza restricțiilor impuse de pandemia de Covid-19, cea de-a XIV-a ediție a Colocviului cu participare internațională FILOLOGIA MODERNĂ: Realizări şi perspective în context european se va desfășura on-line. Detaliile referitoare la platforma electronică pe care se vor desfășura lucrările colocviului vor fi transmise participanților la o dată ulterioară.

Ediția din acest an este dedicată scriitorului Paul Goma, care în data de 2 octombrie 2020 ar fi împlinit 85 de ani. Cu regret, din data de 25 martie 2020 a început posteritatea lui Paul Goma. O posteritate care impune un trist și incomod bilanț. Ce știm despre acest mare scriitor și luptător anticomunist, care ne-a dus cu demnitate numele în lume? Câte cărți i-a citit Basarabia lui, ale cărei istorie și idealuri de libertate și adevăr scriitorul le-a făcut cunoscute Occidentului, prin luările de cuvânt, articolele publicistice, volumele sale publicate în Franța, Germania, Italia, Marea Britanie, Suedia, Norvegia, Olanda? Pe Paul Goma, înainte de a-l recomanda orice contemporan care l-a cunoscut – îl recomandă cărțile sale. Realitatea aproape întotdeauna imită ficțiunea – este un principiu de creație al lui Paul Goma, care pune accentul pe autenticitatea literaturii. De aceea, toată viața și activitatea scriitorului, crezul lui uman și artistic, le aflăm din cărți. Copilăria de la Mana, adolescența în refugiu, confruntarea cu Securitatea, lupta anticomunistă, închisorile, exilul sunt ilustrate pe larg și fără echivoc (neuitarea și exprimarea răspicată a adevărului, fiindu-i reperul existențial și artistic) în romanele, articolele de presă, jurnalul lui. Dincolo de valoarea de bildungsroman, aceste scrieri sau scrisuri, cum le numește scriitorul, se impun prin valoarea lor de destin colectiv, de dramă a umanului mutilat și degradat în numele unei ideologii ucigașe. Din volumele Ostinato, În cerc, Garda inversă, Patimile după Pitești, Bonifacia, Arta refugii, Astra, Sabina, Roman-intim, Din calidor, Jurnale etc. aflăm o experiență pe cât de personală, pe atât de colectivă, un destin de basarabean prigonit, care e chiar destinul Basarabiei aflate mereu „sub vremi”.

Paul Goma a fost consecvent operei, prin exemplul întregii sale vieți. Scriitorul a luptat deschis cu Securitatea, a condamnat comunismul, a vorbit fără jumătăți de măsură despre torționarii istoriei, spunându-le pe nume, strigându-le în față faptele abominabile. Refugiul în România al basarabeanului prigonit de sovietici, confruntarea cu cei mai fioroși securiști, închisorile politice de la Gherla, Pitești, Jilava, domiciliul forțat, atentatele la onoare, dar și la viață, sunt marile teme din romanele lui, care au vestit Occidentului despre teroarea pe care o instalase comunismul în spațiul românesc. Expuse în plin totalitarism, aceste teme denotă un curaj aproape inuman al lui Paul Goma, numit pe bună dreptate de către Miron Radu Paraschivescu și, mai apoi de către Eugen Ionescu, „Un Soljenițân român”. Un astfel de curaj, al vieții și al scrisului, trăite sub semnul adevărului, în lumina tăioasă a dreptății, „justițiarul Goma”, l-a plătit cu o existență plasată mereu în situații-limită. Omul a pătimit prin refugiu, bătăi în închisorile Securității, amenințări cu moartea etc. Scriitorul a plătit cu însingurare, excludere din viața culturală românească, cu respingere din partea confraților, cu volume topite, cărți scoase din circuitul literar, cu etichete injuste cum că ar fi un scriitor netalentat, un antisemit, un cârcotaș etc.

Scrierile lui Goma demonstrează însă altceva. Confirmă un talent autentic, pun în valoare un mare prozator, ilustrează o conștiință artistică  insolită. „Eu nu sunt un disident. Eu sunt scriitor. Punct” – este crezul cu care scriitorul basarabean a insistat să înlăture prejudecata abordării sale, exclusiv prin lupa politicului, a ideologicului. Un scriitor adevărat își pune talentul în slujba adevărului. Un scriitor este conștiința vie a poporului său, este o portavoce a idealurilor naționale. Un scriitor nu se poate abate de la criteriul adevărului și al dreptății – iată principiile de creație ale lui Paul Goma.

Invităm comunitatea academică să participe la redescoperirea lui Paul Goma prin intermediul operei sale.

Paul Goma nu a fost doar scriitorul unor teme de mare interes național și uman. A fost un scriitor autentic al Limbii Române, un inovator în interiorul sistemului lingvistic și literar, un promotor al literaturii valoroase. De aceea, doritorii de a participa la Colocviu sunt invitați să propună teme la secțiunile:

Ø   Creația lui Paul Goma. Viziune artistică. Strategii narative, particularități ale discursului

Ø   Lexicologie, lexicografie și semantică

Ø   Lingvistică  actuală și pragmatică

Ø   Perspective  clasice și moderne în studiul istoriei limbii, dialectologiei, onomasticii, terminologiei şi sociolingvisticii

Ø   Literatura și societatea în contextul globalizării: abordări interdisciplinare

Ø   Literatura română în dialog european și universal prin valori, personalități, interrelații

Ø   Patrimoniul cultural imaterial al Arhivelor de Folclor

Lucrările pot fi susţinute în română, franceză şi engleză.

Cei interesaţi sunt rugaţi să trimită Formularul de participare (Anexa 1) până la 15 septembrie 2020, pe adresele: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. (tematică literară); Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. (tematică lingvistică).

Lucrările selectate de Comitetul ştiinţific vor fi publicate într-un volum colectiv. Textul integral al comunicărilor va fi recepționat până la 15 octombrie 2020. Cerințele de redactare sunt stipulate în Anexa 2.

Taxa de participare constituie 100 de lei MDL, sumă care va acoperi costurile necesare editării în volum a comunicărilor, precum și alte cheltuieli organizatorice (diploma de participare în format electronic etc.).

Taxa se va achita până la data de 30 septembrie 2020, în contul bancar al Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”:

BENEFICIAR: MINISTERUL FINANŢELOR-TREZORERIA DE STAT

INSTITUTUL DE FILOLOGIE ROMÂNĂ „BOGDAN PETRICEICU-HASDEU”

COD FISCAL 1006600025255

IBAN MD48TRPAAA142310B15764AC

TREZMD2X

Comitetul de organizare

Preşedinte:

Conf. univ., dr. hab. Nina CORCINSCHI, director al Institutului de Filologie Română „B. P.- Hasdeu”

Membri:

Conf. univ., dr. hab. Eugenia MINCU, director adjunct al Institutului de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”

Conf. cerc., dr. Viorica RĂILEANU, secretar ştiinţific al Institutului de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”

Dr. Olesea GÎRLEA, șef al Centrului de Literatură şi Folclor al Institutului de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”

Liliana BOTNARU, șef al Centrului de Lingvistică al Institutului de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”

Dr. Dorina MACOVEI, șef al Centrului de Terminologie al Institutului de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”

Comitetul ştiinţific

Acad. Mihai CIMPOI, Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”

Prof. univ., dr. hab. Vasile BAHNARU, Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”

Dr. hab. Andrei ȚURCANU, Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”

Dr. Adrian TUDURACHI, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj Napoca, România

M. c. al Academiei Române, dr. Gheorghe CHIVU, Universitatea din București, România

Prof. univ., dr. Sorin ALEXANDRESCU, Universitatea din București

Prof. univ., dr. Libusa VAJDOVA, Academia Slovacă de Științe, Bratislava, Slovacia

Conf. univ., dr. Oana URSACHE, Universitatea din Granada, Spania

CȘ I dr. hab. Eugen PAVEL, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj Napoca

Prof. univ., dr. Bogdan CREȚU, Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Iași

Prof. univ., dr. Eugen MUNTEANU, Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Iași

 

 

Anexa 1

FORMULAR DE PARTICIPARE

  

Nume, Prenume

 

Titlul ştiinţific, ştiinţifico-didactic

 

Afiliere

 

Denumirea secțiunii

 

Titlul comunicării

 

Rezumat în limba română (până la 100 de cuvinte)

 

Cuvinte-cheie

 

Date de contact (e-mail)

 

 

   

Apariții în media  

   

Avizier  

Joi, 6 mai 2021, la ora 14.00, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC, la profilul 622. Literatură, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică.

Citește mai departe...

Marți, 19 ianuarie 2021, la ora 12:00, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC la profilul 622. Literatură, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică

Citește mai departe...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în filologie. Candidat: Alina PĂTRUNJEL. Conducător ştiinţific: Ion BĂRBUŢĂ, doctor în filologie, conferențiar cercetător. Consiliul ştiinţific specializat: D 621.05-109 din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”. Tema tezei: „Performarea actelor de vorbire în discurs”

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015