Astăzi, 14 august, s-a stins din viață ilustrul lingvist Teodor COTELNIC

 Îndoliat, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” anunţă cu profund regret stingerea din viaţă  a distinsei personalități din lingvistica română Teodor COTELNIC, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, specialist în gramatică, stilistică, istorie a limbii ș. a.

Sâmbătă, 15 august, după ora 14.00, sicriul cu corpul neînsuflețit al filologului Teodor COTELNIC va fi depus la Biserica Armenească, iar duminică, începând cu ora 08:00, va avea loc serviciul divin și prohodul. Rudele, prietenii, oamenii de cultură și toți cei care l-au cunoscut pe regretatul lingvist pot veni pentru a aduce un ultim omagiu.

Regretatul Teodor Cotelnic s-a născut la 13 septembrie 1933, în comuna Volintiri, județul Cetatea Albă (România Mare), astăzi raionul Ștefan-Vodă, Republica Moldova. În 1951 este absolvent al școlii medii din satul natal, apoi își continuă studiile la Universitatea de Stat din Chișinău. După absolvirea universității, a activat în calitate de profesor la școala medie din satul Săiți (Căușeni), iar în 1958 este angajat la Sectorul de limbă literară contemporană al Institutului de Limbă și Literatură al Filialei Moldovenești a Academiei de Științe din URSS (actualmente Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”).

În 1965 obţine titlul de doctor în filologie, fiind ghidat în cercetările sale de către  academicianul Nicolae Corlăteanu, iar în anul 1990 susţine teza de doctor habilitat.

Sfera preocupărilor științifice ale lui Teodor Cotelnic este vastă: gramatică, lexicologie, stilistică, derivatologie, istoria limbii literare, sociolingvistică, cultura vorbirii, ortografie și ortoepie.

Pe parcursul activității științifice a Domniei Sale, filologul Teodor Cotelnic a publicat peste 300 de studii, dintre care monografii, manuale, culegeri, dicționare, ghiduri, articole științifice și de popularizare, recenzii, teze publicate în țară și peste hotare. Studiile teoretice ale lingvistului au devenit lucrări de referință: monografiile Adverbializarea numelui (1968), Conversia unităților lexicale (1980), culegerile: Pagini de sociolingvistică (2017), Articole și studii de lingvistică (2018), lucrările colective: Capitole de istoria limbii literare (1971), Varietăți funcțional-stilistice (1984), Capitole de stilistică (1990), Norme ortografice, ortoepice și de punctuație ale limbii române (1990), Ghid de conversație rus-român (2000, 6 ediții), dicționarele: Dicționar de termeni juridici rus-moldovenesc (1970, 4 ediții), Dicționar ortografic cu elemente de ortoepie și morfologie (1991), Dicționar explicativ uzual al limbii române (1999), Dicționar ortografic românesc (2000), Dicționar român-rus, Dicționar rus-român (2007) etc.

Începând cu anul 1999, după câteva decenii de muncă în sfera cercetării, se dedică în întregime activităţii didactice în învăţământul superior, având o serie de cursuri importante pentru studenții filologi ai Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău.

În toată activitatea științifică și didactică, omul de ştiinţă Teodor Cotelnic s-a manifestat ca un luptător activ, militând pentru repunerea în drepturi a limbii române şi a alfabetului latin.

 

Comunitatea ştiinţifică regretă trecerea în eternitate a lingvistului Teodor Cotelnic şi exprimă sincere condoleanţe rudelor îndurerate.

Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească în pace!

 

Colectivul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC

   

Apariții în media  

   

Avizier  

Joi, 6 mai 2021, la ora 14.00, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC, la profilul 622. Literatură, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică.

Citește mai departe...

Marți, 19 ianuarie 2021, la ora 12:00, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC la profilul 622. Literatură, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică

Citește mai departe...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în filologie. Candidat: Alina PĂTRUNJEL. Conducător ştiinţific: Ion BĂRBUŢĂ, doctor în filologie, conferențiar cercetător. Consiliul ştiinţific specializat: D 621.05-109 din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”. Tema tezei: „Performarea actelor de vorbire în discurs”

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015