Dispoziție nr. 15-a din 16 iunie 2020 cu privire la activitatea Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

Dispoziție nr. 15-a din 16 iunie 2020

cu privire la activitatea Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

În temeiul Hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 10 din 15 mai 2020 prin care s-a declarat pe întregul teritoriu al Republicii Moldova starea de urgență în sănătatea publică pe perioada 16 mai - 30 iunie 2020, cu posibilitatea prelungirii termenului dat în funcție de evoluția situației epidemiologice, Hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 11 din 15 mai 2020, care a stabilit asigurarea respectării stricte a unor măsuri de control și combatere a infecției de COVID -19, Hotărârii Guvernului Republicii Moldova cu privire la modul de recuperare a zilelor declarate libere de către Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 332 din 3 iunie 2020, Hotărârii Guvernului Republicii Moldova cu privire la organizarea muncii în unitățile bugetare din 12 iunie 2020 și a Hotărârii Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică a municipiului Chișinău nr. 7 din 14 iunie 2020, Dispun:

1. Prevederile Dispoziției nr. 14 din 16.05.2020 cu privire la activitatea Instituției Publice Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” până în data de 30 iunie 2020, se completează și suportă unele modificări pentru perioada 16-30 iunie;

2. În temeiul prevederilor art. 28.1 din Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 11 din 15 mai 2020 (în continuare: HCNESP nr. 11/2020), art. 1, alin.1) din Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la organizarea muncii în instituțiile bugetare nr. 381 din 12 iunie 2020 (în continuare: HG nr. 381/2020) și art. 4.2 din Hotărârea Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică a municipiului Chișinău nr. 7 din 14 iunie 2020 (în continuare: HCESPMC nr. 7/2020) se prelungește regimul special de lucru, cu atragerea la serviciu doar a personalului stric necesar pentru asigurarea funcționalității Institutului și a entităților sale pentru anumite activități stabilite în comun și agreate de conducere. Vicedirectorul, conducătorii de proiecte, directorii de Centre, secretarul științific, contabilul-șef și șeful serviciului personal vor elabora săptămânal un grafic comun pentru Institut, în cicluri periodice, cu respectarea strictă a prevederilor și măsurilor de control, care să asigure accesul fluidizat al personalului la serviciu;

3. Luând ca bază prevederile art. 2.9 și art. 28.2 din HCNESP nr. 11/2020, art. 1, alin. 2) și alin. 3) din HG nr. 381/2020, art. 4.3 și art. 5 din HCESPMC nr. 7/2020, conducătorii de proiecte, directorii de Centre, secretarul științific și șeful serviciului personal vor facilita desfășurarea muncii la distanță pentru personalul, activitatea căruia nu necesită prezența obligatorie la locul de muncă și poate fi exercitată la domiciliu;

4.Luând ca bază prevederile art. 2.8și art. 2.10 din HCNESP nr. 11/2020 și art. 3 din HCESPMC nr. 7/2020, conducătorii de proiecte,  directorii de Centre și șeful serviciului personal, împreună cu președintele Comitetului sindical al Institutului, vor asigura organizarea activității, instruirea personalului și amenajarea locurilor de muncă cu respectarea tuturor măsurilor de prevenire conform Ghidului practic aprobat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;

5. Luând ca bază prevederile art. 1, alin. 4) din HG nr. 381/2020, conducătorii de proiecte, directorii de Centre, șeful serviciului personal și președintele Comitetului sindical al Institutului vor informa zilnic directorul Institutului despre imposibilitatea unor angajați de a asigura munca la distanță, în vederea adoptării măsurilor de rigoare, în conformitate cu legislația în vigoare, pentru dispunerea timpului de staționare;

6. Luând ca bază prevederile art. 2.9 și art. 8 din HCNESP nr. 11/2020 și art. 13.2 din HCESPMC nr. 7/2020, personalul cu vârsta de peste 63 de ani, alte persoane care se regăsesc în zona de risc sau se află în condiții familiale de risc, vor continua activitatea de la distanță și se vor prezenta la locul de muncă doar la solicitarea conducerii Institutului sau a șefilor de entități. Persoanele care cad sub incidența acestor categorii vor prezenta conducătorilor de proiecte/directorilor de Centre sau șefului serviciu personal o dată la două săptămâni rapoarte privind activitatea desfășurată;

7. Luând ca bază prevederile art. 28.1 și art. 28.2 din HCNESP nr. 11/2020, personalul științific care activează prin cumul extern va continua activitatea de la distanță și se va prezenta la locul de muncă doar la solicitarea conducerii entității sau a Institutului. Persoanele care cad sub incidența acestei categorii vor prezenta conducătorului de proiect o dată la două săptămâni rapoarte privind activitatea desfășurată;

8. Luând ca bază prevederile art. 27 din HCNESP nr. 11/2020 și art. 5 din HCESPMC nr. 7/2020, se stabilește revenirea la regimul din trecut de lucru al Institutului de la 9.00 până la 17.30 și pauza de masă de la 12.00 până la 12.30;

9. Luând ca bază prevederile art. 9, alin. 5) din Hotărârea Guvernului cu privire la modul de recuperare a zilelor declarate libere de către Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 332 din 3 iunie 2020 (în continuare: HG nr. 332/2020), precum și Dispoziția nr. 9-a din 16.03.2020 cu privire la activitatea Instituției Publice Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”,Dispoziția nr. 12 din 01.04.2020, cu privire la activitatea Instituției Publice Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, Dispoziția nr. 13 din 01.05.2020 cu privire la activitatea Instituției Publice Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”,  se stabilește că prevederile art. nr. 1, 2, 3, 4 și 5 din prezenta Hotărâre nu se aplică asupra salariaților Institutului, pe motivul că în zilele de 30 martie - 3 aprilie, 7 aprilie - 17 aprilie, 21 aprilie - 24aprilie și 27 aprilie - 30 aprilie 2020 au activat la distanță, potrivit deciziei directorului Institutului și au prezentat rapoarte zilnice de activitate; 

10. Luând ca bază prevederile art. 11 și art. 22 din HCNESP nr. 11/2020, se interzice desfășurarea manifestărilor științifice și examinarea tezelor de doctor/doctor habilitat în ședințe publice  (centru, seminar științific de profil, consiliu științific specializat) în incinta Institutului. Manifestările de caracter științific/științifico-aplicativ  se transferă sau se vor desfășura în regim online. Examinarea și susținerea tezelor de doctor/doctor habilitat pot fi organizate și desfășurate online, cu respectarea prevederilor ANACEC;

11. Conducătorii de proiecte, directorii de Centre și șeful serviciului personal vor întreprinde toate acțiunile necesare pentru informarea tuturor angajaților Institutului cu textul prezentei Dispoziții;

12. În funcție de evoluția situației epidemiologice din Republica Moldova, termenul indicat va fi revizuit și adus la cunoștință tuturor angajaților.

 

Nina CORCINSCHI, doctor habilitat în filologie, conferențiar universitar,

director al Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

 

 

   

Apariții în media  

   

Avizier  

Joi, 6 mai 2021, la ora 14.00, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC, la profilul 622. Literatură, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică.

Citește mai departe...

Marți, 19 ianuarie 2021, la ora 12:00, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC la profilul 622. Literatură, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică

Citește mai departe...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în filologie. Candidat: Alina PĂTRUNJEL. Conducător ştiinţific: Ion BĂRBUŢĂ, doctor în filologie, conferențiar cercetător. Consiliul ştiinţific specializat: D 621.05-109 din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”. Tema tezei: „Performarea actelor de vorbire în discurs”

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015