Nicolae Mătcaș, 80 de ani de la naștere

 Nicolae Mătcaș, 80 de ani de la naștere

Ajuns la venerabila vârstă de 80 de ani, filologul Nicolae Mătcaș a devenit un simbol viu al atitudinii corecte față de limba română, al unei poziții civice lipsite de orice compromis și al eforturilor continui de a sprijini cauza românității în Republica Moldova.

Născut în 1940 în satul Crihana Veche, raionul Cahul, a absolvit, în 1962, Facultatea de Filologie a Universității de Stat din Chișinău. A urmat studii de doctorat la Universitatea de Stat din Sankt-Petersburg, sub îndrumarea lui R. Piotrowski, încheiate cu susținerea tezei de doctor în filologie în 1967.

Revenit la Chișinău, a avut, decenii în șir, o fructuoasă activitate pedagogică și administrativă la Institutul Pedagogic (actuala Universitate Pedagogică de Stat Ion Creangă), publicând, în paralel, numeroase lucrări științifice, manuale și texte eseistice consacrate problemelor de lingvistică și cultivare a limbii.

Unul dintre numele grele ale mișcării de eliberare națională, Nicolae Mătcaș a promovat într-o serie de articole excepționale, prin curaj, spirit polemic, precizie și claritatea poziției civice, drepturile limbii române în teritoriul dintre Prut și Nistru: recunoașterea identității dintre ceea ce se numea pe atunci „limbă moldovenească” și limba română, revenirea ei la alfabetul latin și declararea ei drept limbă de stat. În calitate de secretar al Comisiei interdepartamentale pentru problemele istoriei şi perspectivele dezvoltării limbii moldoveneşti, a avut o contribuție esențială la adoptarea legislației lingvistice din Republica Moldova.

În perioada 1990-1994, a fost ministru al învățământului în primele guverne libere ale Republicii Moldova, promovând neobosit reforma învățământului și sincronizarea lui cu sistemul românesc și european. Odată cu revenirea la putere a forțelor retrograde, în 1994, a fost înlăturat atât din învățământ, cât și din activitatea politică. După o perioadă în care a fost redactor al revistei Limba română, în 1995, a fost pus în situația de a se exila în România. Aici i s-a propus funcția de expert superior la Direcția Românii de pretutindeni, calitate în care, în perioada 1995-2007, a continuat să susțină pe toate căile cauza limbii române în Basarabia.

A editat, în calitate de autor, coautor sau redactor, peste 30 de manuale și alte ediții didactice, precum și peste 250 de articole și studii consacrate problemelor de lingvistică și situației limbii și culturii române. Vocația sa poetică, nutrită în secret ani în șir, s-a exprimat în peste 15 volume de poezie publicate după plecarea sa în România.

(dr. Alexandru Cosmescu)

 

 

   

Apariții în media  

   

Avizier  

Joi, 6 mai 2021, la ora 14.00, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC, la profilul 622. Literatură, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică.

Citește mai departe...

Marți, 19 ianuarie 2021, la ora 12:00, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC la profilul 622. Literatură, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică

Citește mai departe...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în filologie. Candidat: Alina PĂTRUNJEL. Conducător ştiinţific: Ion BĂRBUŢĂ, doctor în filologie, conferențiar cercetător. Consiliul ştiinţific specializat: D 621.05-109 din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”. Tema tezei: „Performarea actelor de vorbire în discurs”

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015