Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” anunţă cu profund regret stingerea din viaţă a lingvistului notoriu, Marcu Gabinschi

 

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” anunţă cu profund regret stingerea din viaţă a lingvistului notoriu, Marcu Gabinschi. Doctor habilitat în filologie, autor de monografii, culegeri și dicționare, specialist în istoria limbii și etimologie, Marcu Gabinschi s-a impus ca un nume de referință în cercetarea filologică din arealul lingvistic românesc, precum și a celui european. Prin cele peste 400 de lucrări științifice, scrise în română, rusă și unele – în spaniolă și germană –, distinsul cercetător a avut în obiectiv limba română, precum și alte idiomuri ce țin de lingvistica balcanică, fiind un iscusit poliglot. Probleme de lingvistică generală, ale gramaticii și derivării în limba română au fost cu asiduitate cercetate în studii precum: Возникновение инфинитива как вторичный балканский языковой процесс,  Leningrad,  1967;  Schiţe  asupra  fundamentelor gramaticii, Chișinău, 1972; Din problemele gramaticii  și  derivării  române,  Chișinău,  1991;  Limbă şi politică în Republica Moldova, Chișinău,  1998; Dicţionar  de  rizodublete  etimologice  ale  limbii  române,  Chișinău,  2007; Formele  verbale  nepredicative  și  nonconjunctivale  ale  limbii  române,  Chișinău,  2010;  Lucrări  alese  de lingvistică română, Chișinău, 2012; Studii de limbă română, Chișinău, 2017; Cu  privire  la  „mecanismul contactelor” ca  factor  hotărâtor  al  comunităţii  limbilor  balcanice, Chișinău, 2019; Curs  de  gramatică istorică a limbii române (coautor), Chișinău, 1991; Scurt dicţionar etimologic al limbii moldovenești (coautor), Chișinău, 1978.

 

Colectivul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” regretă trecerea în eternitate a lingvistului Marcu Gabinschi și exprimă sincere condoleanțe rudelor îndurerate!
Dumnezeu să-l odihnească în pace...

 

   

Apariții în media  

   

Avizier  

Joi, 6 mai 2021, la ora 14.00, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC, la profilul 622. Literatură, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică.

Citește mai departe...

Marți, 19 ianuarie 2021, la ora 12:00, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC la profilul 622. Literatură, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică

Citește mai departe...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în filologie. Candidat: Alina PĂTRUNJEL. Conducător ştiinţific: Ion BĂRBUŢĂ, doctor în filologie, conferențiar cercetător. Consiliul ştiinţific specializat: D 621.05-109 din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”. Tema tezei: „Performarea actelor de vorbire în discurs”

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015