Dispoziția nr. 14 din 16.05.2020 cu privire la activitatea Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” în condițiile stării de urgență

Dispoziția nr. 14 din 16.05.2020 cu privire la activitatea Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” în condițiile stării de urgență

 

În temeiul Hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr.10 din 15 mai 2020, prin care s-a declarat pe întregul teritoriu al Republicii Moldova starea de urgență în sănătatea publică pe perioada 16 mai – 30 iunie 2020, cu posibilitatea prelungirii termenului dat în funcție de evoluția situației epidemiologice și a Hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr.11 din 15 mai 2020, care a stabilit asigurarea respectării stricte a unor măsuri de control și combatere a infecției de COVID -19, DISPUN:

 

1. Prezenta Dispoziție vizează activitatea Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” (în continuare: Institut) în perioada 16 mai – 30 iunie 2020;

2. În temeiul prevederilor art. 28.1 din Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr.11 din 15 mai 2020 (în continuare: HCNESP nr. 11/2020), se instituie un regim special de lucru, cu atragerea la serviciu doar a personalului strict necesar pentru asigurarea funcționalității Institutului și a entităților sale pentru anumite activități care nu suportă amânare. Directorul adjunct, conducătorii de proiecte, directorii de Centre, secretarul științific, contabilul-șef și șeful serviciului personal vor elabora săptămânal un grafic comun pentru Institut, care să asigure accesul distributiv al personalului la serviciu;

3. În baza prevederilor art.2.9 și art. 28.2 din HCNESP nr. 11/2020, conducătorii de proiecte, directorii de centre, secretarul științific și șeful serviciului personal vor facilita desfășurarea muncii la distanță pentru personalul, activitatea căruia nu necesită prezența obligatorie la locul de muncă și poate fi exercitată la domiciliu;

4.Conform prevederilor art. 2.8și art.2.10 din HCNESP nr.11/2020, conducătorii de proiecte,  directorii de Centre și șeful serviciului personal, împreună cu președintele Comitetului sindical al Institutului, vor asigura organizarea activității, instruirea personalului și amenajarea locurilor de muncă, cu respectarea strictă a măsurilor igienice de prevenire, conform Ghidului practic aprobat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;

5. În temeiul prevederilor art. 2.9 și art. 8 din HCNESP nr.11/2020, personalul cu vârsta de peste 63 de ani, alte persoane care se regăsesc în zona de risc sau se află în condiții familiale de risc, vor continua activitatea de la distanță și se vor prezenta la locul de muncă doar la solicitarea conducerii Institutului sau a șefilor de entități. Persoanele care cad sub incidența acestor categorii vor prezenta conducătorilor de proiecte/directorilor de Centre sau șefului serviciu personal o dată la două săptămâni rapoarte privind activitatea desfășurată;

6. În baza prevederilor art. 28.1 și art. 28.2 din HCNESP nr. 11/2020, personalul științific care activează prin cumul extern va continua activitatea de la distanță și se va prezenta la locul de muncă doar la solicitarea conducerii entității sau a Institutului. Persoanele care cad sub incidența acestei categorii vor prezenta conducătorului de proiect o dată la două săptămâni rapoarte privind activitatea desfășurată;

7. În temeiul prevederilor art. 27 din HCNESP nr. 11/2020, se stabilește regimul special de lucru pentru desfășurarea activității de la ora 9.00 până la 17.30 și pauza de masă de la 12.00 până la 12.30, cu posibilitatea revenirii tuturor angajaților la orarul stabilit în Regulamentul de ordine internă a Institutului, în funcție de evoluția situației epidemiologice;

8. În temeiul prevederilor art. 11 și art. 22 din HCNESP nr. 11/2020, se interzice desfășurarea manifestărilor științifice și examinarea tezelor de doctor/doctor habilitat în reuniuni publice  (centru, seminar științific de profil, consiliu științific specializat) în incinta Institutului. Manifestările de caracter științific/științifico-aplicativ  se amână sau se vor desfășura în regim online, conform prevederilor ANACEC.

9. Conducătorii de proiecte, directorii de Centre și șeful serviciului personal vor întreprinde toate acțiunile necesare pentru informarea tuturor angajaților Institutului cu textul prezentei Dispoziții;

10. În funcție de evoluția situației epidemiologice din Republica Moldova, termenul indicat va fi revizuit și adus la cunoștință tuturor angajaților.

11. Responsabilitatea privind coordonarea și controlul asupra executării dispoziției mi-o asum personal.

 

Nina CORCINSCHI, doctor habilitat în filologie, conferențiar universitar,

director al Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

 

 

 

   

Apariții în media  

   

Avizier  

Joi, 6 mai 2021, la ora 14.00, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC, la profilul 622. Literatură, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică.

Citește mai departe...

Marți, 19 ianuarie 2021, la ora 12:00, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC la profilul 622. Literatură, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică

Citește mai departe...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în filologie. Candidat: Alina PĂTRUNJEL. Conducător ştiinţific: Ion BĂRBUŢĂ, doctor în filologie, conferențiar cercetător. Consiliul ştiinţific specializat: D 621.05-109 din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”. Tema tezei: „Performarea actelor de vorbire în discurs”

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015