Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” anunță cu profund regret trecerea la cele veșnice a reputatului lingvist, publicist, traducător și om de cultură Vlad Pohilă

 Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” anunță cu profund regret trecerea la cele veșnice a reputatului lingvist, publicist, traducător și om de cultură Vlad Pohilă (06.04.1953-15.05.2020). Specialist în istoria limbii, onomastică, autor a numeroase studii și articole de cultivare a limbii, de sociolingvistică, Vlad Pohilă s-a impus ca un nume de referință în cercetarea filologică din Republica Moldova. A fost un luptător temeinic pentru adevărul limbii române, pentru promovarea valorilor naționale. A semnat, în anul 1988, „Scrisoarea celor 66” – un document de o importanță covârșitoare în acele vremuri – care pleda pentru revenirea la alfabetul latin, pentru afirmarea limbii materne și a adevărului istoric. Cărțile sale, dedicate limbii române: Nume proprii din alte limbi în context moldovenesc (1988), Să citim, să scriem cu litere latine (1989), Grafia latină pentru toţi (1990), Mic dicţionar de nume proprii străine (1998), Dicţionarul greșelilor de limbă (în col., 1998), Şi totuşi, limba română (2008) au fost o adevărată mană cerească pentru generații de basarabeni și alolingvi, ajutându-i să vorbească și să scrie corect în limba română. A ținut cursuri de ortografie a limbii române pentru profesorii din localitățile Republicii Moldova (1989). A predat cursuri de limbă română, stilistică și cultivare a limbii la Universitatea de Stat „Ion Creangă” (1995-1997) și la Universitatea Liberă Internațională din Moldova (2004-2005). A scris eseuri, interviuri, reportaje despre lingviști, scriitori și oameni de cultură din spațiul românesc și cel universal.

Vlad Pohilă a colaborat la cele mai importante ziare și reviste din Republica Moldova și a realizat numeroase emisiuni radiofonice de cultivare a limbii. A fost unul dintre cei mai înzestrați redactori de carte. A elaborat manuscrise de literatură artistică, bibliografii şi biobibliografii, a participat la redactare de dicționare și enciclopedii, precum: Dicţionar enciclopedic moldovenesc (1989), Chişinău (1996), Femei din Moldova (2000), Dicţionarul universal al limbii române de Lazăr Şăineanu (1998), Dicţionar rus-român (2000), Dicţionar explicativ ilustrat al limbii române – DEXI (2007), Almanah universal (2008) etc.

A fost un poliglot și un traducător de carte științifică, dar și de proză scurtă, eseu, poezie, roman din mai multe limbi: poloneză, bulgară, rusă, estonă.

Colectivul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” regretă profund pierderea lui Vlad Pohilă și exprimă condoleanțe rudelor și tuturor celor care l-au cunoscut!

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

 

   

Apariții în media  

   

Avizier  

Joi, 6 mai 2021, la ora 14.00, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC, la profilul 622. Literatură, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică.

Citește mai departe...

Marți, 19 ianuarie 2021, la ora 12:00, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC la profilul 622. Literatură, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică

Citește mai departe...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în filologie. Candidat: Alina PĂTRUNJEL. Conducător ştiinţific: Ion BĂRBUŢĂ, doctor în filologie, conferențiar cercetător. Consiliul ştiinţific specializat: D 621.05-109 din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”. Tema tezei: „Performarea actelor de vorbire în discurs”

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015