Colectivul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” exprimă profundul regret în legătură cu trecerea în neființă a scriitorului și luptătorului anticomunist Paul Goma

Colectivul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” exprimă profundul regret în legătură cu trecerea în neființă a scriitorului și luptătorului anticomunist  Paul Goma. Autor a peste 40 de cărți, scriitorul basarabean, născut în satul Mana, Orhei, a fost purtătorul de cuvânt a idealurilor noastre de libertate și adevăr. Opera lui Paul Goma a făcut cunoscute lumii atrocitățile regimului comunist și tragica istorie a Basarabiei și a românilor basarabeni siliți să suporte vitregiile unei istorii ingrate impusă cu forța de către imperiul sovietic de la răsărit. Scrierile sale – romane, memorii, studii istorice, articole de presă – sunt  „armele” cu care scriitorul a înfruntat dictatura și s-a impus ca un incontestabil reper moral şi scriitoricesc.

Prin tot ce a scris și prin exemplul propriei vieți, Paul Goma rămâne o mare conștiință morală, o personalitate emblematică a literaturii și a luptei anticomuniste românești.

Dumnezeu să-l odihnească în pace! 

 

 

 

   

Apariții în media  

   

Avizier  

Joi, 6 mai 2021, la ora 14.00, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC, la profilul 622. Literatură, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică.

Citește mai departe...

Marți, 19 ianuarie 2021, la ora 12:00, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC la profilul 622. Literatură, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică

Citește mai departe...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în filologie. Candidat: Alina PĂTRUNJEL. Conducător ştiinţific: Ion BĂRBUŢĂ, doctor în filologie, conferențiar cercetător. Consiliul ştiinţific specializat: D 621.05-109 din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”. Tema tezei: „Performarea actelor de vorbire în discurs”

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015