Dispoziția nr. 10-a din 19.03.2020

 

Dispoziția nr. 10-a din 19.03.2020

 

Cu privire la activitatea Institutului de Filologie Română

„Bogdan Petriceicu-Hasdeu” în condițiile stării de urgență

În temeiul Ordinului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 320 din 16.03.2020 cu privire la activitatea organizațiilor de drept public din domeniile cercetării și inovării, Hotărârii Prezidiului Academiei de Științe a Moldovei, nr. 18 din 11.03.2020 cu privire la îndeplinirea Hotărârii Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică nr. 6 din 10.03.2020, Hotărârii Parlamentului Republicii Moldova nr. 55 din 17 martie 2020 privind declararea stării de urgență,și Dispoziția nr. 9-a din 16.03.2020 cu privire la activitatea Instituției Publice Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” în perioada 16-22 martie 2020, DISPUN:

1. Prevederile Dispoziției nr. 9-a din 16.03.2020 cu privire la activitatea Instituției Publice Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” în perioada 16-22 martie 2020 se extind până la 1 aprilie 2020.

2. Șefii de centre și serviciul personal vor întreprinde acțiunile necesare pentru informarea tuturor angajaților Institutului cu privire la prevederile prezentei Dispoziții.

3. Conducătorii de proiecte vor recepționa zilnic de la fiecare cercetător științific informația privind activitățile desfășurate pe marginea realizării temelor de plan și vor prezenta directorului Institutului un raport săptămânal privind activitățile realizate.

4. Personalul de conducere, șefii de centre, personalul auxiliar vor prezenta zilnic directorului adjunct pentru probleme de știință, dr. hab. Eugenia Mincu, rapoarte cu privire la activitatea desfășurată. Informația va fi stocată la secretarul științific, care va elabora rapoarte săptămânale.

5. Rapoartele vor cuprinde perioada începând cu 16 martie 2020, inclusiv.

6. În funcție de evoluția situației epidemiologice, termenul indicat va fi revizuit și adus la cunoștința tuturor angajaților.

7. Responsabilitatea privind coordonarea și controlul asupra executării dispoziției mi-o asum personal.

 

Nina CORCINSCHI, doctor habilitat în filologie, conferențiar universitar,

director al Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

 

Descarcă Dispoziția nr. 10-a din 19.03.2020 aici

   

Apariții în media  

   

Avizier  

Joi, 6 mai 2021, la ora 14.00, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC, la profilul 622. Literatură, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică.

Citește mai departe...

Marți, 19 ianuarie 2021, la ora 12:00, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC la profilul 622. Literatură, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică

Citește mai departe...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în filologie. Candidat: Alina PĂTRUNJEL. Conducător ştiinţific: Ion BĂRBUŢĂ, doctor în filologie, conferențiar cercetător. Consiliul ştiinţific specializat: D 621.05-109 din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”. Tema tezei: „Performarea actelor de vorbire în discurs”

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015