Conferinţa - eveniment Valorile României - valori europene de Aura Christi

Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Universitatea Academiei de Științe a Moldovei, Biblioteca Științifică Centrală “A. Lupan” a Academiei de Științe a Moldovei, Liceul Academiei de Științe a Moldovei şi Asociaţia „Contemporanul” din Bucureşti. 

Manifestarea a fost consacrată valorilor culturii române şi celei europene, patrimoniului naţional ca parte integrantă a celui european. 

Campania de promovare a valorilor – Valorile României – valori europene – e susţinută de Fundaţia Culturală Ideea Europeană, revista Contemporanul, în colaborare cu Editurile Contemporanul, Ideea Europeană, EuroPress Group, partenerii din România şi din străinătate etc.

La conferinţă au participat dr. hab. Vasile Bahnaru, directorul Institutului de Filologie al ASM, acad. Mihai Cimpoi, acad. Nicolae Dabija, Alexe Rău, directorul BNRM.

Academicianul Mihai Cimpoi a făcut o scurtă prezentare a operei şi activităţii scriitoarei Aura Cristi, originară din R. Moldova şi stabilită la Bucureşti.  “Aura Cristi editează la Bucureşti o revistă de mare tradiţie – „Contemporanul” şi fiind director al Editurii „Ideea Europeană”, promovează şi scriitorii basarabeni prin ediţii de carte, prin volume de versuri, eseuri, traduceri. Recent, ea a făcut donaţii de carte în cadrul uni proiect transfrontalier pentru bibliotecile din sudul Basarabiei, precum şi în cele din localităţile de pe malul Prutului”, a remarcat Mihai Cimpoi. Criticul a mai adăugat că această conferinţă este un eveniment important, întrucât are loc în contextul cooperării cu Uniunea Europeană şi stă sub semnul unităţii spaţiului cultural românesc. 

În discursul său, scriitorul Nicolae Dabija s-a referit la valorile literaturii române, care sunt parte integrantă a valorilor europene: Mihai Eminescu, Mircea Eliade, Eugene Ionesco, Constantin Brâncuşi, Emil Cioran, Paul Celan ş.a., precum şi la posibilitatea literaturii basarabene de a se integra în literatura româneasca şi  europeană.

La rândul său, Alexe Rău, directorul BNRM, a vorbit despre rolul revistei „Contemporanul” în promovarea literaturii române în Europa şi a valorilor europene printre români. Domnia Sa a menţionat despre importanţa colaborării dintre Biblioteca Naţională a Republicii Moldova şi Biblioteca Naţională a României, împreună cu alte 50 de biblioteci europene, ce au drept scop crearea unei biblioteci digitale a Europei, care ar ţine în format digital moştenirea culturală scrisă a ţărilor occidentale. În acelaşi timp, el s-a referit şi la biblioteca naţională digitală „Moldavica”, parte componentă a bibliotecii digitale europene. 

Aura Christi şi-a început discursul cu relatarea bucuriei şi a emoţiilor datorate revenirii acasă, la Chişinău. Scriitoarea a reiterat necesitatea de a creşte “vizibilitatea valorilor de referinţă ale naţiunii române, readucând în centrul atenţiei o temă vitală – identitatea naţiunii române – a cărei importanţă ţine, în mod cert, de siguranţa statului român. Să aducem valorile consacrate în prim-planul societăţii româneşti şi, în timp, a celei europene, în care romancierii, prozatorii, poeţii, criticii şi istoricii literari, oamenii de ştiinţă, pictorii, sculptorii, graficienii, actorii şi regizorii români alcătuiesc un capital de imagine greu de neglijat.”.

            La finalul evenimentului, poeta Aura Cristi a susţinut un recital şi a făcut donaţii de carte bibliotecilor şi studenţilor de la Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi elevilor de la Liceul AŞM.

   

Apariții în media  

   

Avizier  

Joi, 6 mai 2021, la ora 14.00, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC, la profilul 622. Literatură, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică.

Citește mai departe...

Marți, 19 ianuarie 2021, la ora 12:00, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC la profilul 622. Literatură, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică

Citește mai departe...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în filologie. Candidat: Alina PĂTRUNJEL. Conducător ştiinţific: Ion BĂRBUŢĂ, doctor în filologie, conferențiar cercetător. Consiliul ştiinţific specializat: D 621.05-109 din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”. Tema tezei: „Performarea actelor de vorbire în discurs”

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015