Se anunţă susţinerea tezei de doctor Candidat: Miroslava LUCHIANCICOVA

 

 Se anunţă susţinerea tezei de doctor

Candidat: Miroslava LUCHIANCICOVA

Conducător ştiinţific: acad. Mihai Cimpoi

Consiliul ştiinţific specializat: D 622.01-73

Tema tezei:TRADUCEREA CA PARTE A PROCESULUI LITERAR: „LUCEAFĂRUL” ÎN SPAŢIUL RUS

Specialitatea:622.01 Literatura română

Data: 12 iulie 2019

Ora: 15.00

Local: Sala mică a Academiei de Ştiinţe a Moldovei (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.1, et.2, Chişinău, MD-2001)

Teza de doctorat poate fi consultată pe site-ul: http://www.cnaa.md/files/theses/2019/55083/miroslava_luchiancicova_thesis.pdf

şi în variantă tipărită la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, str.31 August 78a, Chişinău, MD 2012; Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, str. Academiei 5a, Chişinău, MD 2028.

 

Scopul tezei:abordarea actualizată a rolului traducerii literare în dialogul intercultural contemporan şi a interpretării traducerilor poemului eminescian „Luceafărul” în limba rusă cu demonstrarea dependenţei teoriei şi practicii traducerii artistice de mediul temporal, accentuând problema diferitor dominante literare, care dau naştere unor situaţii de conflict de creaţie şi duc la decanonizarea traducerilor recunoscute ale poemului eminescian.

Obiectivele tezei:

• identificarea tendinţelor actuale ale traductologiei în relaţia lor organică cu procesul literar general din spaţiul Europei de Vest şi de Est (România, Republica Moldova, Rusia);

• studierea procesului de traducere literară în comparaţie cu actul de creare a originalului ca o etapă necesară pentru materializarea celei de-a doua naturi lingvistice a operei auctoriale, relevând distincţia între ele;

• analiza versiunilor recunoscute ale poemului „Luceafărul” în limba rusă;

• descrierea infiltrării introspective în cercetarea procesului de traducere artistică;

• confirmarea prin probe relevante a ipotezei dependenţei traducerii artistice de mediul temporal al traducătorului şi a necesităţii accentuării problemei diferitor dominante literare ale participanţilor la dialogul autor - traducător, care poate da naştere unor situaţii de conflict de creaţie;

• evidenţierea faptului că textul poemului „Luceafărul” generează relaţii asociative precedente în procesul traducerii.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică rezidă în studiul sinoptic al traducerilor în limba rusă ale poemului „Luceafărul”. Lucrarea prezintă o analiză introspectivă a traducerilor, bazată pe componentele conotative ale epocii şi pe reminiscenţele precedente într-un alt spaţiu lingvistic şi mediu temporal.

Problema ştiinţifică soluţionată în domeniul cercetat constă în analiza din perspectiva actuală a traducerilor „Luceafărului” în spaţiul rus şi studierea mecanismelor cognitive şi a aspectelor sociopsihologice ale traducerii literare, fapt care asigură posibilităţi noi în reflectarea ideii auctoriale şi a circumstanţelor dialogului intercultural.

   

Apariții în media  

   

Avizier  

Joi, 6 mai 2021, la ora 14.00, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC, la profilul 622. Literatură, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică.

Citește mai departe...

Marți, 19 ianuarie 2021, la ora 12:00, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC la profilul 622. Literatură, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică

Citește mai departe...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în filologie. Candidat: Alina PĂTRUNJEL. Conducător ştiinţific: Ion BĂRBUŢĂ, doctor în filologie, conferențiar cercetător. Consiliul ştiinţific specializat: D 621.05-109 din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”. Tema tezei: „Performarea actelor de vorbire în discurs”

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015