VERONICA PĂCURARU – IN AETERNUM VIVE

 IN MEMORIAM

VERONICA PĂCURARU – IN AETERNUM VIVE

 

Îndoliată, comunitatea ştiinţifică anunţă cu profund regret stingerea din viaţă  a distinsei personalități din lingvistica română Veronica Păcuraru, doctor în filologie, conferențiar universitar, profesor în limbile franceză, română și latină, cercetător științific coordonator la Institutul de Filologie al AȘM, redactor-șef adjunct al revistei trimestriale de specialitate Philologia.

Mult regretata Veronica Păcuraru s-a născut în comuna Voloave, județul Soroca, în familia lui Simion și a Anastasiei-Tatiana Purice. Absolventă, cu medalie de aur, a școlii medii nr. 1 din Soroca, își contiunue studiile (1972-1977) la Facultatea de Limbi Străine (secția limba și literatura franceză) a Universității de Stat din Chișinău. Obține diploma de licență, cu mențiune, și se angajează la Institutul de Limbă și Literatură al AȘM, aici își dezvoltă pasiunea pentru teoria limbii, avându-l drept dascăl pe academicianul Silviu Berejan. Își începe activitatatea pedagogică în anul 1991 - este lector superior la Catedra de limba română, Facultatea de Filologie a Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă” din Chișinău; conferențiar titular la aceeși catedră; conferențiar titular la Catedra de Filologie franceză, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității de Stat din Moldova.

Veronica Păcuraru se manifestă plenar acoperind mai multe aspecte de activitate științifică: filologie, lingvistică romanică, filozofia limbajului, lexicologie, lexicografie, semantică și pragmatică, analiza discursului, teoria și practica traducerii, terminologie și socioterminologie, didactica limbilor străine. Ține cursuri la ciclurile de licență și de masterat: Semantică și Pragmatică, Probleme actuale de semantică cognitivă și referențială, Traductologie și practici traductive, Analiza lexico-gramaticală și lingvo-stilistică a textului, Bazele comunicării orale și scrise (în limba franceză), Semantică și Lexicografie, Discurs interacțional și interculturalitate, Tipologia și traducerea textului literar, Istoria limbii franceze, Lexicologia limbii franceze, Limba Latină (curs practic), Gramatica teoretică a limbii latine, Lexicologia limbii latine, Lexicologia limbii române, Introducere în romanistică. Elaborează și publică programe analitice, standarde academice la aceste discipline universitare, dirijează activitatea de cercetare a studenților și doctoranzilor.

Distinsa cercetătoare publică peste 170 de lucrări științifice, inclusiv 118 studii și articole științifice, 30 de lucrări metodico-didactice, 8 recenzii la articole de știință; este coordonator și redactor a 6 culegeri de articole. Editează (în colaborare cu dr. hab. Vasile Bahnaru) primul Dicționar explicativ pentru elevi (Chișinău 1991); este coautor și redactor coordonator la Dicționarul explicativ al limbii moldovenești, vol. 2  (Chișinău 1985); Dicționar explicativ metodic pentru elevi (Chișinău 2015), Dicționar de omonime (Chișinău 1988); Dicționar de cuvinte și sensuri recente (Chișinău 2016). Elaborează un studiu monografic, publică (în calitate de coautor) un manual pentru ciclul universitar, revăzut și completat în trei ediții, articole științifice de sinteză în reviste de specialitate, naționale și internaționale.  

Participă cu referate și comunicări  de un esențial interes științific la numeroase colocvii, simpozioane, conferințe științifice, mese rotunde etc.: Chișinău, Bălți (Republica Moldova); București, Iași, Galați, Alba-Iulia, Suceava etc. (România); Aix-en-Provence, Starsbourg (Franța); Kiev (Ucraina); Erevan (Armenia); Moscova (Rusia) etc.

Este angajată în lucrări de expertiză, de consultanță științifico-didactică. Este membru al Seminarului de Profil la specialitatea10.02.01 Limba română (IF al AȘM); vicepreședinte și membru al  Seminarului de Profil la specialitatea10.02.05 Limbi romanice (franceză) (Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, USM); membru al colegiului de redacție al Revistei de lingvistică (IF al AȘM); redactor-șef adjunct al revistei Philologia, redactor literar (perntru limba franceză) al revistei Studia Universitatis (USM); referent oficial și membru al Consiliului științific specializat a mai multo teze de doctorat în filologie; membru al Consiliului profesoral al Facultatății de Limbi și Literaturi Străine, USM; membru al Consiliului științific al IF al AȘM; membru al Comisie de Atestare a Traducătorilor și Interpreților profesioniști; membru al Comisiein republicane de atestare a profesorilor din învățământul preuniversitar.

Este solicitată în managementul cercetării și educației în calitate de președinte  al Comitetului științific al colocviilor internaționale sau cu participare internațională (USM, Catedra dev Filologie Franceză ”Grigore Cincilei”; USM, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine); în calitate de membru al al Comitetului științific al colocviilor internaționale sau cu participare internațională (IF al AȘM); în calitate de coordonator al conferințelor științifice studențești anuale în cadrul  Facultății de Limbi și Literaturi Străine, USM.

Activitatea prolifică, polivalentă a Veronicăi Păcuraru este apreciată de instituțiile de stat și universitare: Diploma de merit a Ministerului Educației, Tineretului și Sportului (2005); diploma de merit și medalia USM (2005, 2009); Distincția de stat Medalia ”Meritul civic” (2012).

Mare patriot român, cu o excepțională demnitate națională, om de o frumusețe sufletească rară, model de onestitate științifică, Veroniva Păcuraru s-a impus prin intelegențănși cunoștinșe vaste, prin rafinament și respect manifestate în relațiile cu toți semenii.

Comunitatea ştiinţifică regretă trecerea în eternitate a celei care a fost Veronica Păcuraru şi exprimă sincere condoleanţe rudelor îndurerate.

 

Dumnezeu s-o ierte şi s-o odihnească în pace.

 

Colectivul Institutului de filologie al AȘM

   

Apariții în media  

   

Avizier  

Joi, 6 mai 2021, la ora 14.00, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC, la profilul 622. Literatură, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică.

Citește mai departe...

Marți, 19 ianuarie 2021, la ora 12:00, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC la profilul 622. Literatură, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică

Citește mai departe...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în filologie. Candidat: Alina PĂTRUNJEL. Conducător ştiinţific: Ion BĂRBUŢĂ, doctor în filologie, conferențiar cercetător. Consiliul ştiinţific specializat: D 621.05-109 din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”. Tema tezei: „Performarea actelor de vorbire în discurs”

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

No result...
   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015