„Dicționarul poliglot de aforisme și expresii latine” (Cartier, 2022), volum coordonat de Eugenia Mincu și semnat de Eugenia Mincu, Dorina Macovei, Natalia Rotari, Cristina Negru se impune ca o noutate absolută în seria dicționarelor românești. Acest volum lexicografic readuce în actualitate tezaurul de spiritualitate greco-latin, concentrat și esențializat în peste 1800 de expresii și aforisme latine. Acestea sunt echivalate în limbile română (cu unul sau mai multe echivalente), engleză, germană, franceză, spaniolă, italiană, rusă, bulgară. Expresiile și aforismele latine consacrate, circulând de secole în medicină, literatură, juridică etc. sunt incluse într-un nou concern poliglot și polifonic, relevându-și prospețimea și relevanța în contemporaneitate.

Precedată de un Cuvânt-înainte (expus în mai multe limbi), lucrarea propune un amplu Repertoriu teoretic, care aduce clarificări în privința criteriilor de clasificare a corpusului aforistic savant. Articolele de dicționar sunt distribuite conform accentelor ontologice, gnoseologice și deontologice ale acestora. Formulele latine specializate sunt tranșate pe domenii: medicină, jurisprudență, didactică. Inventarierea aforismelor este însoțită de analiza etimologică, morfologică, semantică și stilistică, autoarele relevând fenomene de contaminări intraaforisice, de iradieri interdisciplinare, de corespondențe de expresivitate. Ultimele capitole sunt dedicate Indicelui alfabetic al aforismelor și expresiilor latine, problemelor de pronunție și accent, precum și referințelor bibliografice.

Volumul reprezintă un instrument foarte util de acces la înțelepciunea antică, la spectrul de valori greco-latine și la tabloul de evoluție a spiritualității umane. O uriașă achiziție pentru spațiul nostru didactic, științific și cultural!

By ifr

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *