Nume de familie (Din perspectivă istorică), vol. III

 

Nume de familie (Din perspectivă istorică), vol. III, Chișinău: Editura Pontos, 2018, 300 p.

Autorul lucrării: dr. Maria Cosniceanu

Descrierea lucrării:

Prezentul volum, ca și cele două precedente, vol. I (2004) și vol. II (2010), are menirea de a satisfice interesul publicului larg pentru istoria numelor de persoană, oferindu-i informația necesară privind originea, semnificația, evoluția pe parcursul secolelor și formele actuale corecte ale unor nume de familie, care circulă în prezent în republică, făcând parte din sistemul antroponimic național. 

   

Apariții în media  

   

Avizier  

Joi, 6 mai 2021, la ora 14.00, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC, la profilul 622. Literatură, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică.

Citește mai departe...

Marți, 19 ianuarie 2021, la ora 12:00, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC la profilul 622. Literatură, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică

Citește mai departe...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în filologie. Candidat: Alina PĂTRUNJEL. Conducător ştiinţific: Ion BĂRBUŢĂ, doctor în filologie, conferențiar cercetător. Consiliul ştiinţific specializat: D 621.05-109 din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”. Tema tezei: „Performarea actelor de vorbire în discurs”

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

No result...
   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015