Consultații Lingvistice

022 29 58 98

   

   

   

   
   

15.817.06.32A Portal de resurse lingvistice pentru limba română, director de proiect dr. hab. Inga DRUȚĂ

REZUMAT

al proiectului instituțional aplicativ

15.817.06.32A Portal de resurse lingvistice pentru limba română

direcția strategică: 18.06Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii

Director de proiect: dr. hab. Inga Druță

 

Obiectivul esenţial al proiectului: crearea unui portal web care va conţine diverse resurse lingvistice pentru limba română privind exprimarea corectă şi diversificarea exprimării (baze de date, dicţionare generale şi terminologice unilingve şi poliglote, ghiduri de exprimare corectă etc.), elaborate de echipa antrenată în proiect.

Noutatea proiectului derivă din caracterul său interactiv: utilizatorii pot solicita on-line explicaţia sau traducerea unor termeni şi pot contribui la perfecţionarea produselor de pe portal cu variante proprii (definiţii sau propuneri de echivalare a termenilor). Propunerile utilizatorilor sunt analizate şi validate de către membrii echipei de cercetare.

Proiectul are un pronunţat caracter interdisciplinar, deoarece implică metode şi competenţe de lingvistică computaţională, lexicografie, terminologie, traductologie.

Proiectul oferă o gamă variată de resurse lingvistice pentru limba română, cu diverse facilități de căutare, venind în continuitatea proiectelor precedente, asigurând cea mai bună și cea mai accesibilă diseminare a rezultatelor cercetărilor anterioare. Totodată, portalul va constitui o platformă optimă pentru difuzarea noilor realizări ale echipei antrenate în proiect și ale cercetătorilor cu preocupări similare din Republica Moldova.

În perioada de derulare a proiectului, a fost completată baza de date terminologice GesTe creată de Centrul de Terminologie; au fost elaborate și puse la dispoziția utilizatorilor două noi dicționare electronice consistente: român-rus/rus-român și român-englez/englez/român de termeni generali și specializați (total: circa 100 000 de intrări); a fost creat un Ghid electronic interactiv de exprimare corectă în limba română (circa 300 de exerciții). Adresa portalului: www.logodava.org. Dicționarele electronice au 13752de utilizatori înregistrați și 900-1000 de căutări zilnice.

Resursele lingvistice stocate pe portal vor contribui la nivelul de tehnologizare al limbii române şi, implicit, la statutul românei de limbă de circulaţie electronică. Conceptul de limbă de circulaţie electronică are profunde implicaţii culturale, sociale şi economice, inclusiv dreptul fiecărui cetăţean de a avea acces în propria limbă la cunoştinţele, informaţiile şi serviciile pieţei informaţionale. Rezultatele proiectului vor contribui la perfecţionarea comunicării scrise şi a exprimării orale a beneficiarilor.

În perioada 2015 – 2018, membrii echipei de cercetare au elaborat: o monografie, patru lucrări didactice, un dicționar și 70 de articole științifice.

   

Apariții în media  

   

Avizier  

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în filologie. Candidat: Alina PĂTRUNJEL. Conducător ştiinţific: Ion BĂRBUŢĂ, doctor în filologie, conferențiar cercetător. Consiliul ştiinţific specializat: D 621.05-109 din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”. Tema tezei: „Performarea actelor de vorbire în discurs”

Citește mai departe...

Joi, 5 septembrie 2019, la ora 14:00, sala 408, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil al Institutului de Filologie Română Bogdan Petriceicu-Hasdeu al MECC, specialitățile: 622.03. Literatură română; 622.02. Teoria literaturii; 621.03. Folcloristică. 

Citește mai departe...

Joi, 22 august 2019, ora 14.00, în Sala 408, în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, va avea loc discuţia tezei de doctor în filologie, la specialitatea 621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie (limba română)

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015