Dicționar explicativ tematic. Coordonator - Ana Vulpe. Autori: Maria Onofraș, Tamara Pahomi, Valeriu Scifos, Lidia Vrabie, Ana Vulpe. Ch.: 2020.

Dicționarul explicativ tematic a fost elaborat în cadrul Sectorului de lexicologie și lexicografie al Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” și face parte din seria de dicționare tematice explicative de uz didactic. Lucrarea cuprinde, într-o formulă redusă, trei teme de bază:  Universul, Natura, Omul. Fiecare temă se împarte în subteme, în microteme, în cadrul cărora noțiunile explicate sunt aranjate în ordine alfabetică. Lucrarea cuprinde și o anexă cu un Indice, în care întreg inventarul de cuvinte este aranjat într-o ordine alfabetică generală, cu indicarea paginii unde ar putea fi găsit un cuvânt sau altul. Principiul tematic al organizării lexicului, care își găsește reflectare și în lexicografie, este deosebit de important atât în procesul de studiere, de învățare a unei limbi, cât și în cel al traducerii. Astfel, publicul spre care țintește lucrarea de față  îl constituie, întâi și întâi, elevii, studenții, inclusiv alolingvi, ce studiază limba română, dar și  profesorii, ziariștii, traducătorii etc., ajutându-i să-și formuleze gândurile prin mijloace lingvistice adecvate  unei situații comunicaționale.

   

Apariții în media  

   

Avizier  

Joi, 6 mai 2021, la ora 14.00, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC, la profilul 622. Literatură, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică.

Citește mai departe...

Marți, 19 ianuarie 2021, la ora 12:00, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC la profilul 622. Literatură, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică

Citește mai departe...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în filologie. Candidat: Alina PĂTRUNJEL. Conducător ştiinţific: Ion BĂRBUŢĂ, doctor în filologie, conferențiar cercetător. Consiliul ştiinţific specializat: D 621.05-109 din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”. Tema tezei: „Performarea actelor de vorbire în discurs”

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

No result...
   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015