Consultații Lingvistice

022 29 58 98

   

   

   

   
   

Nume de familie (Din perspectivă istorică), vol. III

 

Nume de familie (Din perspectivă istorică), vol. III, Chișinău: Editura Pontos, 2018, 300 p.

Autorul lucrării: dr. Maria Cosniceanu

Descrierea lucrării:

Prezentul volum, ca și cele două precedente, vol. I (2004) și vol. II (2010), are menirea de a satisfice interesul publicului larg pentru istoria numelor de persoană, oferindu-i informația necesară privind originea, semnificația, evoluția pe parcursul secolelor și formele actuale corecte ale unor nume de familie, care circulă în prezent în republică, făcând parte din sistemul antroponimic național. 

   

Apariții în media  

   

Avizier  

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în filologie. Candidat: Alina PĂTRUNJEL. Conducător ştiinţific: Ion BĂRBUŢĂ, doctor în filologie, conferențiar cercetător. Consiliul ştiinţific specializat: D 621.05-109 din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”. Tema tezei: „Performarea actelor de vorbire în discurs”

Citește mai departe...

Joi, 5 septembrie 2019, la ora 14:00, sala 408, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil al Institutului de Filologie Română Bogdan Petriceicu-Hasdeu al MECC, specialitățile: 622.03. Literatură română; 622.02. Teoria literaturii; 621.03. Folcloristică. 

Citește mai departe...

Joi, 22 august 2019, ora 14.00, în Sala 408, în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, va avea loc discuţia tezei de doctor în filologie, la specialitatea 621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie (limba română)

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015