Consultații Lingvistice

022 29 58 98

   

   

   

   
   

Conferinţa ştiinţifică consacrată omagierii a 80 de ani de la naşterea scriitorului Paul Goma

 

Marţi, 6 octombrie 2015, Sala Azurie a  Academiei de Ştiinţe a găzduit conferinţa ştiinţifică  consacrată omagierii a 80 de ani de la naşterea scriitorului şi militantului anticomunist român Paul Goma.

Conferinţa a fost moderată de doamna dr., conf. cerc. Nina Corcinschi, care a vorbit cu multe emoţii despre personalitatea complexă a omagiatului, despre discursul acestuia, discurs care sparge schemele pentru a se descătuşa într-o rostire totală, despre fraza lui Paul Goma, frază ce se supune altor reguli decât celor ale sintaxei convenţionale şi despre codul lingvistic al autorului, cod care este nevoit să se flexibilizeze şi să se reformeze pentru a-l exprima pe scriitor la cotele lui de intensitate maximă a trăirii.

La eveniment a fost prezent  şi domnul acad. Gheorghe DUCA, preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Domnul Preşedinte a felicitat Institutul de Filologie şi pe toţi cei care au contribuit la readucerea, cel puţin spirituală, a autorului în Republica Moldova, menţionând faptul că prin caracterul său dur faţă de sine şi faţă de noi, Paul Goma ne-a făcut cunoscuţi în lume ca o naţiune cu caracter, sacrificându-se pentru ca noi să ne considerăm o identitate. Preşedintele Academiei a declarat că nu va înceta să lupte pentru readucerea omagiatului acasă după ani lungi şi grei de pribegie.

În comunicarea sa, domnul acad. Mihai Cimpoi s-a referit la meritul lui Paul Goma, care constă în exprimarea adevărului cu o autenticitate ce nu admite nici o notă de contrafăcut. „Paul Goma impune rolul de povestitor în toate creaţiile sale, de privitor absolut asupra lumii, implicând timpul într-un joc al hazardului, trăind sub semnul dramaticului” a declarat domnul academician despre omagiat, viaţa căruia apare ca un roman.

Invitat special al Conferinţei a fost doamna Mariana Sipoş, cea care a scris în 2005 prima carte despre scriitorul omagiat „Destinul unui disident: Paul Goma”.  Invitata din România a vorbit cu mult suflet despre fenomenul Paul Goma - eternul refugiat, prezentânt publicului mai multe date biografice şi fotografii ale scriitorului, iar pe final, a citit celor prezenţi un fragment din romanul „Din Calidor (1987). „Paul Goma este unul din oamenii minunaţi ai acestui pământ şi nici un efort făcut pentru el nu e prea mare. E chiar un privilegiu cărora nu multora le e dat.”  a conclus autoarea.

Despre calitatea scriitorului de a şoca cu fiecare lucrare, prin jocuri de cuvinte şi compoziţii, a vorbit doamna dr. hab., conf. univ. Aliona Grati, care s-a referit la personajele feminine din opera autorului, multe la număr, cu portrete fizice spectaculoase şi de excepţie, specificând că în orice moment critic al vieţii sale, Paul Goma s-a retras în braţele protectoare ale femeii. Paul Goma: „Eu numai pe femei le scriu”.

Domnul dr. hab., prof. univ. Andrei Ţurcanu a prezentat o comunicare despre hiperbola poetică a cotidianului – model de percepţie infantilă a lumii în romanul „Din Calidor”, referindu-se la candidul Paul Goma mizantropul, realist necruţător şi poet al inocenţei.

Despre marele creator de limbaj - Paul Goma, scriitor neordinar, cu caracter uman rezistent în timp, a vorbit doamna dr. conf. univ. Maria Şleahtiţchi în comunicarea „Mecanismele ficţionării în romanul autobiografic”. Vorbitoarea a ţinut să omagieze harul scriitorului Paul Goma şi aducerea în lumină a autorului.

Conferinţa s-a încheiat cu comunicarea doamnei drd. Căruntu-Caraman Livia, care s-a referit la particularităţile lexico-stilistice în creaţia lui Paul Goma, vorbind despre Paul Goma – creatorul de cuvinte cu efect de încântare, muzicalitate, ce se manifestă prin măiestrie şi umor.

   

Apariții în media  

   

Avizier  

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în filologie. Candidat: Alina PĂTRUNJEL. Conducător ştiinţific: Ion BĂRBUŢĂ, doctor în filologie, conferențiar cercetător. Consiliul ştiinţific specializat: D 621.05-109 din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”. Tema tezei: „Performarea actelor de vorbire în discurs”

Citește mai departe...

Joi, 5 septembrie 2019, la ora 14:00, sala 408, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil al Institutului de Filologie Română Bogdan Petriceicu-Hasdeu al MECC, specialitățile: 622.03. Literatură română; 622.02. Teoria literaturii; 621.03. Folcloristică. 

Citește mai departe...

Joi, 22 august 2019, ora 14.00, în Sala 408, în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, va avea loc discuţia tezei de doctor în filologie, la specialitatea 621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie (limba română)

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015