Consultații Lingvistice

022 29 58 98

   

   

   

   
   

Congresului Mondial al Eminescologilor Ediţia a IV-a

 

În zilele de 3-4 septembrie 2015, Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe, în parteneriat cu Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chişinău,  Centrul Academic Internaţional “Eminescu”, Asociaţia Naţională a Oamenilor de Creaţie din Moldova şi Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni, a organizat a patra ediţie a Congresului Mondial al Eminescologilor sub genericul Unitatea culturii universale în reprezentarea lui Eminescu

În deschiderea evenimentului, care a avut loc în Sala Azurie a Academiei de Ştiinţe, domnul acad. Gheorghe DUCA, preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, a urat celor prezenţi ca  opera lui Eminescu să pătrundă în inima şi sufletul fiecărui om, pentru că el este universal şi prin el se regăseşte fiecare, menţionând şi faptul că organizarea acestui Congres este şi o promovare a ţării noastre, a rezultatelor, a gândirii şi a faptului că şi în Moldova sunt oameni de valoare care abordează lucrurile la nivel universal, avându-l exemplu pe marele poet Eminescu, care, prin geniul său, a abordat  temele universale ale vieţii - dragostea faţă de ţară şi de neam.

Domnul acad. Mihai Cimpoi,  promotorul Congresului, a salut prezenţa unui număr statornic de eminescologi, scriitori, poeţi, traducători, graficieni, critici literari – eminescologi din România, Italia, Germania, Albania, Turcia, Republica Moldova,  dar şi a altor reprezentanţi noi, cum ar fi cei din Spania, drept dovadă că Congresul devine tot mai cunoscut, adunându-i pe împătimiţii de Eminescu la sărbătoarea cugetului, literaturii şi culturii universale, sau, cum avea să spună academicianul Mihai Cimpoi, “pentru a-l cunoaşte mai bine pe Eminescu şi pentru a-l face mai cunoscut în lume”.

Pe lângă comunicările ştiinţifice, participanţii la Congres  i-au adresat  domnului acad. Mihai Cimpoi mesaje de felicitare şi urări de bine cu prilejul zilei de naştere. 

 

Lucrările Congresul au continuat la Centrul Academic Internaţional „Eminescu” şi Biblioteca Naţională pentru Copii, unde au avut loc întâlniri cu scriitori şi editori, lansări de carte, expoziţii de artă plastică, inspirate din universul eminescian.

   

Apariții în media  

   

Avizier  

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în filologie. Candidat: Alina PĂTRUNJEL. Conducător ştiinţific: Ion BĂRBUŢĂ, doctor în filologie, conferențiar cercetător. Consiliul ştiinţific specializat: D 621.05-109 din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”. Tema tezei: „Performarea actelor de vorbire în discurs”

Citește mai departe...

Joi, 5 septembrie 2019, la ora 14:00, sala 408, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil al Institutului de Filologie Română Bogdan Petriceicu-Hasdeu al MECC, specialitățile: 622.03. Literatură română; 622.02. Teoria literaturii; 621.03. Folcloristică. 

Citește mai departe...

Joi, 22 august 2019, ora 14.00, în Sala 408, în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, va avea loc discuţia tezei de doctor în filologie, la specialitatea 621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie (limba română)

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015