IN MEMORIAM VERONICA PĂCURARU, 65 DE ANI DE LA NAȘTERE

Această toamnă caldă ar fi fost a 65-a pentru distinsa lingvistă Veronica Păcuraru…

 

Formată la școala lingvistică a academicianul Silviu Berejan, Veronica Păcuraru a fost o cercetătoare erudită, dotată cu o remarcabilă capacitate de a înțelege și a explica lucrurile.

Doctor în filologie, conferențiar universitar, profesor în limbile franceză, română și latină, cercetător științific coordonator la Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, redactor-șef adjunct al revistei trimestriale de specialitate Philologia, Veronica Păcuraru s-a născut în comuna Voloave, județul Soroca, în familia lui Simion și a Anastasiei-Tatiana Purice. Absolvește, cu medalie de aur, școala medie nr. 1 din Soroca și își continuă studiile (1972-1977) la Facultatea de Limbi Străine (Secția limba și literatura franceză) a Universității de Stat din Chișinău. Obține diploma de licență, cu mențiune, și se angajează la Institutul de Limbă și Literatură al AȘM. Își începe activitatea pedagogică în anul 1991, devenind lector superior la Catedra de limba română, Facultatea de Filologie a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, apoi este conferențiar titular la aceeași catedră, conferențiar titular la Catedra de Filologie franceză, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității de Stat din Moldova.

Veronica Păcuraru a manifestat interes față de mai multe domenii ale limbii, precum lingvistică romanică, filosofie a limbajului, semantică și pragmatică, analiza discursului, teoria și practica traducerii, terminologie și socioterminologie, didactica limbilor străine, dar mai ales, lexicologie și lexicografie.

Distinsa cercetătoare a lăsat posterității peste 170 de lucrări științifice, studii și articole științifice, lucrări metodico-didactice, studii monografice, dicționare elaborate în colaborare: primul Dicționar explicativ pentru elevi (Chișinău, 1991); Dicționarul explicativ al limbii moldovenești, vol. 2 (Chișinău 1985); Dicționarul explicativ metodic pentru elevi (Chișinău 2015), Dicționarul de omonime (Chișinău 1988); Dicționarul de cuvinte și sensuri recente (Chișinău 2016). Publică (în calitate de coautor) un manual pentru ciclul universitar, revăzut și completat în trei ediții, articole științifice de sinteză în reviste de specialitate, naționale și internaționale.  

Ultima lucrare elaborată de regretata Veronica Păcuraru este Semnul lexical și dezambiguizarea lui semantică, un studiu monografic amplu, realizat cu multă dăruire de sine și cunoștință de cauză. Lucrarea abordează problemele de lexicologie și lexicografie, de semantică, referitoare la semnul lexical, fiind precum un ultim omagiu adus limbii române de către autoare.

Activitatea prolifică și eforturile de promovare a limbii române ale Veronicăi Păcuraru au fost apreciate și de instituțiile de stat și universitare prin acordarea: Diplomei de merit a Ministerului Educației, Tineretului și Sportului (2005); Diplomei de merit și a Medaliei USM (2005, 2009); Distincției de Stat Medalia „Meritul civic” (2012).

Dând dovadă de o excepțională demnitate națională, de frumusețe sufletească rară, de corectitudine științifică, consecvență şi cumsecădenie, Veronica Păcuraru rămâne în amintirea noastră drept un model eminent de cercetător și om de știință.

   

Apariții în media  

   

Avizier  

Joi, 6 mai 2021, la ora 14.00, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC, la profilul 622. Literatură, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică.

Citește mai departe...

Marți, 19 ianuarie 2021, la ora 12:00, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC la profilul 622. Literatură, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică

Citește mai departe...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în filologie. Candidat: Alina PĂTRUNJEL. Conducător ştiinţific: Ion BĂRBUŢĂ, doctor în filologie, conferențiar cercetător. Consiliul ştiinţific specializat: D 621.05-109 din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”. Tema tezei: „Performarea actelor de vorbire în discurs”

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015