Consultații Lingvistice

022 29 58 98

   

   

   

   

Colectivul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” exprimă profundul regret în legătură cu trecerea în neființă a scriitorului și luptătorului anticomunist Paul Goma

Colectivul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” exprimă profundul regret în legătură cu trecerea în neființă a scriitorului și luptătorului anticomunist  Paul Goma. Autor a peste 40 de cărți, scriitorul basarabean, născut în satul Mana, Orhei, a fost purtătorul de cuvânt a idealurilor noastre de libertate și adevăr. Opera lui Paul Goma a făcut cunoscute lumii atrocitățile regimului comunist și tragica istorie a Basarabiei și a românilor basarabeni siliți să suporte vitregiile unei istorii ingrate impusă cu forța de către imperiul sovietic de la răsărit. Scrierile sale – romane, memorii, studii istorice, articole de presă – sunt  „armele” cu care scriitorul a înfruntat dictatura și s-a impus ca un incontestabil reper moral şi scriitoricesc.

Prin tot ce a scris și prin exemplul propriei vieți, Paul Goma rămâne o mare conștiință morală, o personalitate emblematică a literaturii și a luptei anticomuniste românești.

Dumnezeu să-l odihnească în pace! 

 

 

 

   

Noutăți  

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în filologie. Candidat: Alina PĂTRUNJEL. Conducător ştiinţific: Ion BĂRBUŢĂ, doctor în filologie, conferențiar cercetător. Consiliul ştiinţific specializat: D 621.05-109 din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”. Tema tezei: „Performarea actelor de vorbire în discurs”

Citește mai departe...

Joi, 5 septembrie 2019, la ora 14:00, sala 408, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil al Institutului de Filologie Română Bogdan Petriceicu-Hasdeu al MECC, specialitățile: 622.03. Literatură română; 622.02. Teoria literaturii; 621.03. Folcloristică. 

Citește mai departe...

Joi, 22 august 2019, ora 14.00, în Sala 408, în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, va avea loc discuţia tezei de doctor în filologie, la specialitatea 621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie (limba română)

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015