Consultații Lingvistice

022 29 58 98

   

   

   

   

Conferinţa ştiinţifică In memoriam Vasile Coroban: 110 ani de la naștere

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării Vă invită să participaţi la Conferinţa ştiinţifică In memoriam Vasile Coroban: 110 ani de la naștere.

Evenimentul este o comemorare adusă criticului și istoricului literar Vasile Coroban.

Conferinţa va avea loc marți, 25 februarie 2020, ora 1400 în Sala

408 a AŞM (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 1, et. IV).

Prezentare Power Point

Vasile Coroban – aprecieri critice

Elena ȘESTACOV

PROGRAM

Moderator

Dr. hab. Nina CORCINSCHI, director al Institutului de

Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

Comunicări

Vasile Coroban și promovarea valorilor clasice

Acad. Mihai CIMPOI

Personalitatea critică a lui Vasile Coroban

Dr. hab. Anatol GAVRILOV

Vasile Coroban, omul și criticul în posteritate

Dr. hab. Andrei ȚURCANU

Titlu rezervat

Dr. Ion BURUIANĂ

Omagii:

Dr. hab. Ion CIOCANU

Dr. Dumitru APETRI

   

Noutăți  

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în filologie. Candidat: Alina PĂTRUNJEL. Conducător ştiinţific: Ion BĂRBUŢĂ, doctor în filologie, conferențiar cercetător. Consiliul ştiinţific specializat: D 621.05-109 din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”. Tema tezei: „Performarea actelor de vorbire în discurs”

Citește mai departe...

Joi, 5 septembrie 2019, la ora 14:00, sala 408, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil al Institutului de Filologie Română Bogdan Petriceicu-Hasdeu al MECC, specialitățile: 622.03. Literatură română; 622.02. Teoria literaturii; 621.03. Folcloristică. 

Citește mai departe...

Joi, 22 august 2019, ora 14.00, în Sala 408, în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, va avea loc discuţia tezei de doctor în filologie, la specialitatea 621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie (limba română)

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015