Consultații Lingvistice

022 29 58 98

   

   

   

   

Dr. hab. Vasile BAHNARU, specialist notoriu în semasiologia, lexicologia şi istoria limbii române, a marcat 70 de ani de la naștere

 

Stimate Domn Vasile BAHNARU,

cu ocazia împlinirii a 70 de ani,Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

Vă aduce sincere urări de bine, sănătate, bucurie, fericire, prosperare, noi realizări și

 Vă mulțumește pentru dedicația și râvna cu care ați propagat adevărul științificși limba română!

   

Noutăți  

Joi, 5 septembrie 2019, la ora 14:00, sala 408, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil al Institutului de Filologie Română Bogdan Petriceicu-Hasdeu al MECC, specialitățile: 622.03. Literatură română; 622.02. Teoria literaturii; 621.03. Folcloristică. 

Citește mai departe...

Joi, 22 august 2019, ora 14.00, în Sala 408, în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, va avea loc discuţia tezei de doctor în filologie, la specialitatea 621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie (limba română)

Citește mai departe...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor. Candidat: Miroslava LUCHIANCICOVA. Conducător ştiinţific: acad. Mihai CIMPOI. Consiliul ştiinţific specializat: D 622.01-73. Tema tezei: TRADUCEREA CA PARTE A PROCESULUI LITERAR: „LUCEAFĂRUL” ÎN SPAŢIUL RUS. Specialitatea: 622.01 – Literatura română

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015