Maria Cosniceanu – 60 de ani de activitate științifică

Dna Maria Cosniceanu, doctor în filologie, conferențiar universitar, cercetător științific coordonator, a făcut zilele acestea 60 de ani de activitate în cadrul institutului, actualmente Institutul de Filologie Română „B. P.Hasdeu” al MECC. Și-a dedicat întreaga carieră domeniului antroponimiei, adică studierii numelor de persoane românești, pe care le-a studiat în plan istoric şi lingvistic. S-a interesat de probleme  de stilistică șiu  de cultivare a limbii.

 Lucrări publicate: Studiu asupra numelor de persoane (1973), În lumea numelor (1981), Reflecții asupra numelor (1986), Dicționar de prenume și nume de familie (1991, 1993, 1999), Nume de persoane (în colaborare, 1964, 1968, 1974), Dictionnaire historique de l’anthroponymie romane (în colaborare, 1997, 2004), Dicționar de prenume (2006, 2010), Nume de familie (din perspectivă istorică), vol. I (2004), vol. II (2010), vol. III (2018).

A fost conducător a 3 proiecte de cercetare: Tezaurul antroponimic din Republica Moldova (2004-2008), Analiza tipologică aantroponimelor (2009-2010), Patrimoniul antroponimic din Republica Moldova sub aspect derivaţional (2011-2014). A participat, de asemenea, în cadrul Proiectului Lingvistic Internaţional PatRom: Patronymica Romanica. Dictionnaire historique de l’anthroponymie romane (Centrul coordonator – Universitatea din Trier, Germania), în calitate de coautor şi redactor regional, (1994-2000). S-a remarcat prin numeroase participări la simpozioane și congrese internaționale: Sofia, 1972; Moscova, 1976; Krakow, 1978; Leipzig, 1984; București, 1994; Iași, 1994; Kiev, 2001; Suceava, 2001.

Pentru activitatea plină de dăruire în domeniul cercetării, a fost apreciată cu: Diploma de recunoştinţă a AŞM (1996), Medalia „Meritul Civic” (2000), Diploma Primăriei Chişinău (2004), Diploma de Laureat al ziarului „Timpul” (2006), Medalia „Dimitrie Cantemir” (2010), Diploma de gradul întâi a Guvernului Republicii Moldova (2010), Diploma Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova (2010).

Cu ocazia împlinirii a 60 de ani de activitate științifică, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” aduce Doamnei Maria COSNICEANU  sincere urări de bine, sănătate, bucurie, fericire, prosperare, noi realizări.

   

Apariții în media  

   

Avizier  

Joi, 6 mai 2021, la ora 14.00, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC, la profilul 622. Literatură, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică.

Citește mai departe...

Marți, 19 ianuarie 2021, la ora 12:00, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC la profilul 622. Literatură, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică

Citește mai departe...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în filologie. Candidat: Alina PĂTRUNJEL. Conducător ştiinţific: Ion BĂRBUŢĂ, doctor în filologie, conferențiar cercetător. Consiliul ştiinţific specializat: D 621.05-109 din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”. Tema tezei: „Performarea actelor de vorbire în discurs”

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015